Kvarteret Apeln på Degerfors kyrkogård

Gravplats urnlunden

Gravplats urnlunden Apeln
När en gravplats i urnlunden Apeln ska utses är det viktigt att känna till vilka
ordningsföreskrifter som gäller där. Apeln är ett område med begränsad gravrätt, vilket innebär att kyrkogårdsförvaltningen har bestämt områdets utformning. Förvaltningen ansvarar för skötseln.
Egen plantering är inte tillåten, endast snittblommor i vas. På hösten är det tillåtet att plantera en kruka med ljung.
En gravlykta ingår vi bokning av gravplats.
Gravplatsen markeras av en bronsplatts 150x75x4 mm och innehåller namn och årtal.
Beställning och montering av bronsplatta görs av kyrkogårdsförvaltningen.
Gravplatsen upplåts med begränsad gravplats i 25 år, gravens mått är 80x50 cm och avsedd för två urnor. Urna bekostas av dödsboet.
Urnnedsättning skall ske inom ett år efter kremeringsdatum. Tid för detta bokas hos kyrkogårdsförvaltningen. Personal är närvarande vid urnnedsättning, men anhöriga har även möjlighet att endast själva närvara vid ceremonin. Urnan kan också nedsättas utan anhörigas närvarande. Detta måste dock meddelas kyrkogårdsförvaltningen.
Kostnad för gravplats i urnlunden Apeln kan du läsa nedan:

Gravskötsel

Kostnaden fastsälls årligen av kyrkofullmäktige.
Då aska nr två skall gravsättas förlängs gravrätten, som är 25 år från senaste gravsatt och en skötselkostnad av mellanskillnaden av tidigare gravsatt och senast gravsatt debiteras, liksom ytterligare bronsplatta och montering.