Vill du bli döpt?

Till dig som inte är döpt, vill bli medlem eller konfirmera dig...

Du kan kontakta expeditionen i Kyrkans hus genom att ringa 0295-24 40 60 eller komma in och be att få tala med en präst.