Meny

Vi söker gravrättsinnehavare

och du kan hjälpa oss...

Vi har inte kunnat nå alla gravrättsinnehavare som är berörda av gravstenssäkringan och därför har vi skyltat dessa gravar.

Nu behöver vi din hjälp!
Har du några uppgifter som kan hjälpa oss att komma i kontakt med gravrättsinnehavaren till en skyltad grav, eller dess anhöriga, är du välkommen att kontakta expeditionen, tfn. 0295-244060, eller prata med vaktmästarna på våra kyrkogårdar.

Tack på förhand!