Nu är rampen på plats vid Dannemora kyrka

De lösa ramperna har bytts ut mot en stadig ramp med räcke.

För två år sedan fick jag frågan om det skulle gå att få till en ramp med räcke vid ingången till Dannemora kyrka, då de lösa aluminium ramperna var alltför rangliga och osäkra att använda. Det är viktigt att kyrkan är tillgänglig för de som är rullstolsburna eller använder rullator. Jag lovade att ta upp det i kyrkorådet.

Tidigare försök att lösa det strandade på att man inte fick borra och förankra något i kyrkobyggnaden. Då tänkte jag att det måste gå att bygga en ramp av trä, som ligger still av sin egen tyngd och som man då fäster räcket i. Kyrkorådet
beslöt då att söka tillstånd om att bygga en sådan ramp.

Det första förslaget var med ett räcke som var lite utsmyckat. Upplandsmuseet
föreslog att det skulle vara lite enklare, så det inte konkurrerade med själva
kyrkobyggnaden. Räcket fick inte täcka för det murade valvet vid ingången.

Efter dessa goda påpekanden jobbades det vidare med skissen och tog fram ett
förslag som vi lämnade till länsstyrelsen och fick den godkänd. Innan arbetet kunde starta var vi tvungna att få tag i kärnvirke till rampen, då vi inte fick använda
tryckimpregnerat virke. Jag sökte på flera håll efter kärnvirke och vi funderade om det skulle gå att fälla en fura. Slutligen fick Esbjörn, en av vaktmästarna, tag på virke som var godkänt och i november kunde han börja med bygget av rampen. I december var den färdig, två år efter att jag hade fått frågan. Det tog lite tid men nu är den där.

Tack till alla som har varit behjälpliga i detta bygge!

Roine Jansson, Ordf. i kyrkorådet