Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Individuell vandring i naturen med alla sinnen

Ta på dig skorna och gå ut i naturen. Använd dina sinnen och lägg märke till det runt omkring dig. Vad ser, hör, känner, luktar och smakar du? Ta vara på stunden. Känn hur Gud är med dig.

En vandring med alla sinnen

Fördela tiden så att du får uppleva ca 10 minuter genom varje sinne – syn, hörsel, känsla, doft och smak.

Jag, Herren, har i min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig.

(Jesaja 42:6)

Inledningsbön

Gud, välsigna den här stunden genom att låta mina sinnen vara öppna för de under som din skapelse rymmer.

Vandring

Lägg märke till eventuella bekymmer, lägg dem sedan åt sidan för en stund. Gud är närvarande just nu, beredd att i sin kärlek ge dig det du ber om. Uttryck med dina egna ord det du längtar efter.

 

SE hur komplex skapelsen är, lägg märke till mångfalden av former, färger runt omkring dig… 

LYSSNA, blunda gärna. Lägg märke till ljuden runt omkring dig, från andra människor, djur, insekter, fåglar, vinden. Det är ljud Gud just nu skänker dig.

KÄNN marken under dina fötter, känn kläderna mot kroppen, solens värme, skuggans svalka, vinden mot din kind, regnet o vattnet, växterna… Var öppen för detaljer du inte tidigare lagt märke till.

LUKTA - vilka dofter omger dig? Nya dofter? Eller någon välbekant doft som väcker minnen? Dröj kvar i känslan.

SMAKA – finns det någon särskild smak i luften? Något att dricka, smaka på? Påminner smaken dig om något? Väcker den något minne hos dig?

Avslutande bön

Samtala med Gud och - om du vill - tacka med egna ord för dina sinnens gåva och de erfarenheter du fått ta emot.