Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Biodling vid Danmarks kyrkogård

Tusentals nya volontärer i miljöarbetet!

Anders Nilsson, fastighetsansvarig i församlingen berättar att församlingen från början av maj fått förstärkning i miljöarbetet med flera tusen nya volontärer -  i form av bin. Bina kommer tack vare Niclas Carlsson, som är den som ansvarar för samhället, ha sin hemvist i bikupor som placeras på vår mark i närheten av ekonomigården som är belägen på norra sidan av kyrkogården. Bina kommer ha stora delar av Danmark som arbetsområde och de kommer bidra till pollineringen av allehanda växter när de samlar in råvarorna till det som ska bli honung.