Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ärkebiskopen besöker församlingen

Ärkebiskopen besöker församlingen 11-13 samt 16 februari. Visitationen har temat "Vilka vägar bär till framtiden?"

Visitationsprogrammet hittar du här. Välkommen att delta i gudstjänster och det öppna församlingsmötet på onsdagen.

Tisdag 11 februari
13.00 Besök på Migrationsverkets utreseboende i Åby Funbo
15.00 Besök på Danmarks förskola
19.00 Samtal med kyrkoråd och församlingsråd kring församlingens framtid och utmaningar

Onsdag 12 februari
09.30 Morgonbön i Sävja kyrkaffe,
13.00 Besök på Uppsala brandförsvar, Victoriaanläggningen
15.00 Besök på Uppsävjaskolan
17.00 Pastagudstjänst i Funbo församlingshem
19.00 ”Hur blir livet hållbart?” Öppet församlingsmöte. Ärkebiskop Antje Jackelén leder panelsamtal om hållbarhet ur olika aspekter; ekologiskt, ekonomiskt, existentiellt

Torsdag 13 februari
08.30 Morgonbön på Sävja kulturcentrum
09.00 Besök på Stordammens skola
09.45 Samtal med Sävjabiblioteket och Sävja Fritidsgård, Sävja ungdomsmottagning och Uppsala Ungdomsjour. Rundvandring i Sävja kulturcentrum, Kafé Hjärtat
11.30 Lunch på BRF Skogsblomman
13.00 Mässa i Sävja kyrka
13.30 Samtal med personalen i Danmark-Funbo församling

Söndag 16 februari
11.00 Visitationsmässa i Danmarks kyrka
Ärkebiskop Antje Jackelén celebrerar, predikar inklusive visitationstalar.
Susanne Willén Nordgren, liturg, Eva Karlsson, musiker, församlingens körer och kyrkvärdar medverkar. Kyrkkaffe i Danmarks bygdegård.
Utställning kring framtidsdrömmar och visioner, gjord av barnen i Danmarks skola och förskola. Visitationen avslutas med ett gemensamt samtal utifrån barnens behov uttryckt i konsten. En barnkonsekvensanalys på visitationens tema; ”Vilka vägar bär till framtiden?”