Vuxen i kyrkan

Du är varmt välkommen till våra gudstjänster, konserter, föredrag, utflykter, pilgrimsvandringar med mera.

Tro och existens

Vad är meningen med livet? Vad vill jag? Finns det några svar?Välkommen att delta i konfirmation för vuxna, bibelstudium, katekumenat, samtalsgrupper och retreater.

Kropp och själ

Välkommen till cirkeldans och ikonmålning! Båda uttrycksformerna är en meditation där du får erfara Gud och djupet i livet med ett konkret uttryck.

Mötesplatser

Musik, handarbete, samtal, föredrag eller en god fika, vad passar dig? Välkommen in i gemenskapen.

Sorgegrupp

När sorg och separation drabbar kan man ofta känna sig ensam i sin situation. Nya känslor och svåra tankar kan komma. Varje människas sorg är unik, men det finnas gemensamma erfarenheter. I gruppen kan du dela dina erfarenheter med andra i liknande livssituation.

Pilgrim Danderyd

Vi är alla på väg och vi slår följe längs vägen. Vandringen på livsvägen öppnar för möten mellan medvandrare, oss själva och Gud. Naturen en läkande kraft och Gud en källa att få stanna till vid, och hämta kraft och gå vidare.

En ung kvinna med mycket kortklippt hår applåderar bland publik i en kyrka.

Föreläsningar

Här hittar du information om våra kommande föreläsningar. Du kan också se gamla föreläsningar som har filmats. Länkarna ligger här nedan. Varmt välkommen!

Andrum

Bland Mörby centrums många butiker finns en lite udda fågel. Andrum är både en lokal och ett tillstånd. Nu välkomnar vi till adventskaffe och till våren 2022 börjar syjuntan.

Att döpas som vuxen

För dig som är konfirmand och inte är döpt kan dopet äga rum i någon av våra kyrkor, i samband med konfirmationsläger eller vid drop in-dop. Om du är vuxen och vill döpas erbjuds du möjligheten att få en grundläggande undervisning i kristen tro. Dopet kan ske i någon av våra kyrkor eller på det ställe du själv önskar, till exempel i en sjö.

Kyrktaxi 
Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation har svårt att ta dig till och från gudstjänster och andra samlingar där andakt förekommer har möjlighet att åka så kallad kyrktaxi inom församlingens område (motsvarar Danderyds kommuns gränser).

Det gäller samlingar och kyrkliga handlingar i kyrka/lokal tillhörande Svenska kyrkan i Danderyd samt till lokal inom församlingen där präst eller diakon anordnar verksamhet enligt ovan.

Kyrktaxisubventionen består av att församlingen står för hela taxikostnaden bortsett från 20 kr/resa som betalas av resenären. Taxicheckar till ett värde av 20 kr/styck köps i förväg hos diakoner, kyrkvaktmästare, kyrkvärd eller på expeditionen i Danderyds församlingsgård.

Taxikvitto från taxichauffören lämnas till tjänstgörande kyrkvaktmästare eller kyrkvärd.