Vuxen i kyrkan

Du är varmt välkommen till våra gudstjänster, konserter, föredrag, utflykter, pilgrimsvandringar med mera.

Samtalsgrupper för vuxna

Vad är meningen med livet? Vad vill jag? Kan jag göra något för att påverka? Finns det några svar? Välkommen att samtala och fundera tillsammans i Existentiell salong, Söndagsskola för vuxna, Bibeln och livet, Soppa och Gud, Katekumenat och konfirmation för vuxna.

Kropp och själ

Välkommen till cirkeldans och ikonmålning! Båda uttrycksformerna är en meditation där du får erfara Gud och djupet i livet med ett konkret uttryck.

Mötesplatser

Musik, handarbete, samtal, föredrag eller en god fika, vad passar dig? Välkommen in i gemenskapen.

Sorgegrupp

När sorg och separation drabbar är det vanligt att känna sig ensam i sin situation. Nya känslor och svåra tankar kan komma. I den här gruppen delar du dina erfarenheter med andra i liknande livssituation. Varje människas sorg är unik, men det finns gemensamma erfarenheter.

En vandringskäpp med blått handtag ligger på marken på en utvikt karta.

Pilgrimsvandra

Att pilgrimsvandra är att ge sig själv en upplevelse av naturens kraft och en Guds källa till välbefinnande. Pilgrim Danderyd erbjuder natur, andlighet och friskvård - en inre vandring i den yttre vandringens form. Pilgrimsvandringens fokus på inre ro och stillhet passar både den som tror och den som söker. 

Föreläsningar

Här kan du se föreläsningar som har filmats.

Andrum stänger 30/4 2024

Bland Mörby centrums många butiker finns en lite udda fågel. Andrum har varit Danderyds församlings mötesplats i Mörby centrum under många år. Här kan du fika, umgås, handarbeta och även delta i andakter och meditation med mera.

Att döpas som vuxen

För dig som är konfirmand och inte är döpt kan dopet äga rum i någon av våra kyrkor, i samband med konfirmationsläger eller vid drop in-dop. Om du är vuxen och vill döpas erbjuds du möjligheten att få en grundläggande undervisning i kristen tro. Dopet kan ske i någon av våra kyrkor eller på det ställe du själv önskar, till exempel i en sjö.

Kyrktaxi 
Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation har svårt att ta dig till och från gudstjänster och andra samlingar där andakt förekommer har möjlighet att åka så kallad kyrktaxi.

Det gäller samlingar och kyrkliga handlingar i kyrka/lokal tillhörande Svenska kyrkan i Danderyd samt till lokal inom församlingen där präst eller diakon anordnar verksamhet enligt ovan.

Kyrktaxi (via Taxi Stockholm) är gratis. Kontakta kansliet i Församlingens Hus för information hur man går till väga för att boka.

E-post: bokning.danderyd@svenskakyrkan.se
Telefon: 08-568 957 10
Telefonen är öppen måndag-torsdag mellan kl. 9.00-12.00.