Foto: Magnus Aronson

VocAlice

VocAlice är en kör för kvinnor. Inriktningen är främst klassisk sakral, 2-4-stämmigt för sopraner och altar, men vi sjunger även jazz, gospel och folkmusik.

VocAlice är en kör för kvinnor mellan 20 och 65 år. Inriktningen är främst klassisk sakral, 2-4-stämmigt för sopraner och altar, men vi sjunger även jazz, gospel och folkmusik.

Kören startades 2014 och namnet VocAlice anknyter till förstås till Alice Tegnér som bodde i Djursholm. Alice Tegnér är mest känd för sina barnsånger men hon skrev även en hel del körmusik, bland annat för damkör.

Foto: Magnus Aronson

Kören sjunger så mycket som möjligt av kvinnliga tonsättare, som t.ex. Karin Rehnqvist, Karin Eklundh, Anna Cederberg-Orreteg och Agneta Sköld, som har skrivit mycket bra musik för kvinnoröster.

Tid: tisdagar 19.00-21.00 med 15 min fikapaus i mitten.
Plats: Petruskyrkan, Kyrkv. 27 i Stocksund. 

Vill du sjunga i VocAlice? 
Välkommen att höra av dig till körledare kerstin.even@svenskakyrkan.se
070-263 99 45