En grupp tjejer på konfirmationsläger
Foto: Elliot Elliot

VINTERKONFA PÅ HEMMAPLAN

Detta är den perfekta gruppen för dig som är upptagen med annat på sommaren, men har tid under terminerna!

Vinterkonfan innehåller inget långt sommarläger, istället träffas ni varannan torsdagskväll (OBS! Vi har bytt kväll från onsdag till torsdag) hemma i Danderyds kyrka. Varje träff börjar med att ni äter tillsammans och avslutas med en andakt. Gruppen brukar bli väldigt sammansvetsad eftersom ni träffas under en längre period. Någon gång under hösten åker ni på ett helgläger tillsammans, och på våren är det ytterligare ett helgläger. Gruppen leds av präst, pedagog och unga ledare, och innehållet är detsamma som i de andra grupperna.

Träffar
Torsdagar 17.00-20.00, varannan vecka under höst- och vårtermin. Start: 6 oktober. OBS! att vi har bytt från onsdag till torsdag.

Läger
En helg på hösten 2022 och en helg på våren 2023.

Konfirmation
Lördag 22 april 2023 i Danderyds kyrka. 

Kostnad 
Ingen kostnad för Vinterkonfa på hemmaplan. 

Anmälan 
Du anmäler dig till louise.almen@svenskakyrkan.se