Meny

Vilken gudstjänsttyp passar dig?

Läs mer om hur vi firar gudstjänst i Danderyds församling och du kan få hjälp att ta dig till kyrkan med kyrktaxi.

Gudstjänst med små och stora 
Gudstjänsten är anpassad för barn med musik och prat som passar även för de yngsta.

Ungdomsmässa 
Denna gudstjänst firas av och med ungdomar och innehåller nattvard, där de som vill kommer fram och tar emot bröd och vin.

Högmässa 
Detta är en traditionell gudstjänst med predikan och nattvard, där de som vill kommer fram och tar emot bröd och vin.

Högmässogudstjänst 
Denna gudstjänst är som ovan men utan nattvard.

Sätramässan 
Sätramässan är en temamässa där församlingsmedlemmar har en aktiv roll i genomförande och innehåll. Kärnan är en koncentrerad och avskalad nattvardsgudstjänst. Prästen leder gudstjänsten och församlingsmedlemmarna håller i betraktelsen, som tar upp aktuella ämnen och angelägna trosfrågor. Mässan avrundas med fika och samvaro i Vagnslidret där man kan samtala om stort och smått.

Veckomässa 
Kortare gudstjänst med nattvard. Gudstjänsten är på vardagen och dagtid eller kvällstid.

Kyrktaxi
Du som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp har svårt att ta dig till och från gudstjänster och andra samlingar där andakt förekommer har möjlighet att åka så kallad kyrktaxi inom församlingens område (motsvarar Danderyds kommuns gränser).

Det gäller samlingar och kyrkliga handlingar i kyrka/lokal tillhörande Svenska kyrkan i Danderyd samt till lokal inom församlingen där präst eller diakon anordnar verksamhet enligt ovan.

Kyrktaxisubventionen består av att församlingen står för hela taxikostnaden bortsett från 20 kr/resa som betalas av resenären. Taxicheckar till ett värde av 20 kr/styck köps i förväg hos diakoner, kyrkvaktmästare, kyrkvärd eller på expeditionen i Danderyds församlingsgård.

Taxi bokas hos Taxi Stockholm, 08-15 00 00.

Taxikvitto från taxichauffören lämnas till tjänstgörande kyrkvaktmästare eller kyrkvärd