Foto: Magnus Aronson

Vilken gudstjänsttyp passar dig?

Varje vecka firar vi olika typer av gudstjänster och andakter i Danderyds församling. På söndagar slår vi på stort med högmässa i Danderyds kyrka med kyrkkaffe efteråt i Församlingens Hus. Vill du komma på en enklare kvällsmässa och kanske delta i en samtalsgrupp eller hänga på vår ungdomskväll är du varmt välkommen på onsdagar.

Högmässa i Danderyds kyrka - söndagar 11.00
Detta är en innerlig gudstjänst med predikan, sång av kör eller solister och nattvard, där de som vill kommer fram och tar emot bröd och vin. 
Söndagsklubben är på plats för alla barn och efter mässan är det kyrkkaffe i gemensakp i Församlingens Hus.

Mässa på onsdagar 18.30
En kort och stämningsfull mässa med nattvard - öppen för alla. Koppla ner, be och var kristen på ett otvunget sätt. Fika, samtalsgrupper för vuxna och ungdomssamling i Församlingens Hus efter gudstjänsten. 

Foto: Magnus Aronson

Morgonbön 08.30
Måndag till torsdag är det morgonbön i Danderyds kyrka.
Fredagar är det morgonbön i Djursholms kapell.

Kyrkliga handlingar 
Dop, konfirmationsmässor, vigslar och begravningar är en viktig del av kyrkans gudstjänstliv.

Dessutom...
Andakter och gudstjänster på Danderyds äldreboenden, vardagsgudsjänster med Kyrkans förskola och enskilda andakter/mässor inför exempelvis dödsfall.