Foto: Magnus Aronson

Vigselordning

Svenska kyrkans ordning ser alltid densamma ut oavsett om vigsel sker i kyrkan, hemma i trädgården eller på annat ställe.

Ritualen ser i korthet ut så här:
Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. *församlingen står upp.
*Ingångsmusik Musiken paret går in till, exempelvis Bröllopsmarschen.
Psalm
Inledningsord och/eller vigseltal
Bibelläsning
*Frågorna Det är här ni som par säger ja till varandra.
*Bön över ringen/ringarna
*Löftena
*Tillkännagivandet
Psalm/sång/musik
Förbön
Herrens bön och ibland vigseltal
Prästen kan säga: Låt oss tillsammans be Herrens bön.
F: Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran i evighet.
Amen.
eller
Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.
Välsignelsen
Psalm
*Utgångsmusik Musik som brudparet går ut ur kyrkan till

Musik
Vi rekommenderar alltid livemusik framför inspelningar. Musiker ingår dock endast vid vigsel i kyrkan så om vigseln sker på annat ställe får man antingen sjunga á capella (utan musik) eller ordna med egen musiker. Kanske finns det vänner och släktingar som spelar, sjunger eller läser dikter? Det är ett flertal uppgifter i vigselordningen och ju fler som deltar desto personligare blir vigseln.