Foto: Jenny Sigeman

Vett och etikett på kyrkogården

För att kyrkogårdarna ska kunna hållas vackra och värdiga finns det några saker som du bör känna till. Så här vill vi ha det på våra begravningsplatser.

• Besökande ska visa respekt för begravningsplatsens helgd och dess plats som de dödas vilorum genom ett vårdat beteende och uppträdande.
• Onödigt beträdande av gravplatser ska undvikas.
• Undvik att köra bil eller andra fordon på kyrkogården. Undantag medges för rörelsehindrade. 
• Allemansrätten gäller inte på kyrkogården. Att plocka blommor, bär, svamp och kottar eller att bryta eller klippa av kvistar är inte tillåtet.
• Hundar får endast vistas på kyrkogården om de är kopplade. Rastning är förbjuden.
• Under perioden 31 mars –1 oktober ser vi helst inga gravlyktor, vinterdekorationer eller konstväxter förekomma på gravarna eftersom det försvårar skötsel av gravarna.
• Kyrkogården ansvarar inte för förlust av eller skada på privat egendom som placerats på gravplatsen.
• Föremål av glas bör inte placeras på gravplatserna på grund av risken för skärskador som kan uppstå.
• Vattenkannor, vaser och utlåningsredskap ska för allas trevnad ställas tillbaka på för dessa avsedda platser.
• Vänligen hjälp oss att avfallssortera genom att lägga endast komposterbart material i kompostbehållarna och övrigt skräp i soptunnorna. På våra servicestationer finns kärl för flera typer av avfall.
• Marschaller är ej tillåtet på begravningsplatserna av säkerhetsskäl.
• Elavfall ska slängas på återvinningscentralen.

Våra generella regler kan du läsa mer om här

Danderyd parish graveyard regulations in english

Tack för att du hjälper oss att hålla fint på våra kyrkogårdar!