Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Danderyds församling Besöksadress: Angantyrvägen 39, 18254 Djursholm Postadress: BOX 2021, 18202 DANDERYD Telefon: +46(8)56895700 E-post till Välkommen till Danderyds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vett och etikett på kyrkogården

För att kyrkogårdarna ska kunna hållas vackra och värdiga finns det några saker som du bör känna till. Så här vill vi ha det på våra begravningsplatser.

• Besökande ska visa respekt för begravningsplatsens helgd och dess plats som de dödas vilorum genom ett vårdat beteende och uppträdande.
• Onödigt beträdande av gravplatser ska undvikas.
• All privat motorfordonstrafik är förbjuden. Undantag medges för rörelsehindrade. Respektera kyrkogårdens helgd.

• Allemansrätten gäller inte på kyrkogården. Att plocka blommor, bär, svamp och kottar eller att bryta eller klippa av kvistar är inte tillåtet.
• Hundar får endast vistas på kyrkogården om de är kopplade. Rastning är förbjuden.
• Under perioden 1 maj – 1 oktober får inga gravlyktor, vinterdekorationer eller konstväxter förekomma på gravarna.

• Kyrkogården ansvarar inte för förlust av eller skada på privat egendom som placerats på gravplatsen.
• Föremål av glas bör inte placeras på gravplatserna på grund av risken för skärskador som kan uppstå.

• Vattenkannor, vaser och utlåningsredskap ska för allas trevnad ställas tillbaka på för dessa avsedda platser.
• Vänligen hjälp oss att avfallssortera genom att lägga endast komposterbart material i kompostbehållarna och övrigt skräp i soptunnorna.
• Marschaller bör inte användas på begravningsplatserna då de sotar och stänker ner och lätt kan antända material i närheten.