Meny

Vestiena

Kontakter med den lettiska församlingen i Vestiena knöts redan 1991 när den sovjetiska ockupationen upphörde.

Då beslöt människorna i Vestiena att bilda en församling och börja fira gudstjänster. Från början bestod hjälpen från Danderyd i pengar till bygget av en gudstjänstlokal och inventarier för gudstjänstfirande: nattvardsservis, mässhake, dopkanna, dopskål  och ljusstakar. Kyrkan invigdes i juni 2003 av Lettlands ärkebiskop i närvaro av kyrkoherdarna i Vestiena och Danderyd.

Danderyds församling stödjer även det diakonala arbetet och sommarläger för söndagsskolebarnen vilket har varit mycket populärt.

Att vara vänner är viktigt. Därför besöker vi varandra regelbundet. Vartannat år kommer en grupp från Vestiena till Danderyd och vartannat år besöker vi Vestiena. Kontakter per brev och e-post är också möjliga men i begränsad omfattning på grund av språksvårigheterna.

Vill du skänka pengar?
Danderyds församling Pg 7 29 12-9 eller swisha till 1233 112 653. Märk inbetalningen med Vestiena.

Kontakt: Vill du veta mer om vänförsamlingen i Vestiena, ring Astrid Roos Ydell, 08-753 12 25