Varför firar vi Kristi himmelsfärd?

Vår kyrkoherde Kristin Molander berättar i en predikan som spelades in under pandemin hur Kristi himmelfärdsdagen handlar om att vidga och skifta perspektiv. Se predikan här!

Psalm 788 För livets skull

Text och musik: Per Harling
Sång: Gun Linderman
Piano: Cajsa Litzell Skogholt

På Kristi himmelsfärds dag lämnade Jesus jorden. Det var 40 dagar efter att han hade uppstått från döden. Men innan Jesus lämnade jorden, lovade han att alltid finnas närvarande hos oss människor.

Efter att Jesus uppstår på påskdagen visar han sig för lärjungarna och är tillsammans med dem. Men efter 40 dagar lämnar han jorden. Jesus har innan dess gett lärjungarna i uppgift att berätta för världen om vad de har varit med om.  

Dagen då Jesus lämnar jorden kallas Kristi himmelsfärds dag. Dagen kallas ibland lite skämtsamt för Kristi flygare. Jesus flyger egentligen inte bort, men det här är dagen då han återvänder till himlen. 

Jesus sänder en hjälpare till människorna 
Innan Jesus lämnade jorden lovade han att sända en Hjälpare. Hjälparen är den heliga Anden som kom till lärjungarna på pingstdagen. Den heliga Anden är fortfarande kvar hos oss människor och hjälper oss i våra liv.

När vi döps får vi ett löfte om att Den heliga Anden är med oss i våra liv.

Pingsten, som vi firar tio dagar efter Kristi himmelsfärd, är Den heliga Andens högtid.