Vägar till fred, vägar till liv

Fördjupningssöndagar i Danderyds församling. Föredragen 22/11 och 6/12 sänds endast digitalt. Pandemi och ekonomisk instabilitet, rasistiskt våld och motstånd. 2020 kommer antagligen att gå till historien som ett av de oroligare åren för många av oss svenskar. Är det naivt att tala om fred då?

 Under den här hösten får vi möjlighet att fördjupa oss i hur inre och yttre fred kan höra samman och hur vi kan finna gemensamma vägar för fred och liv i världen. 

Föredragen streamas och du hittar dem på viaDanderyds församlings Youtube-kanal. Det går också att klicka direkt på filmerna här nedan.

13 september 13.00 Inre och yttre frid - Kontemplation och handling. Stefan Holmberg, meditations– och retreatledare föreläser. 

27 september 13.00 Att leva vidare - livsglädje och mänsklighet när man haft sex mot ersättning eller utsatts för människohandel. Eliot Wieslander, Läkare i världen

11 oktober 13.00 Tacksamheten som drivkraft för fred och liv
Isabella Lundgren, jazzsångerska och teologistudent

25 oktober 13.00 Att leva tillsammans: kristna och muslimer
Hur kan vi finna gemensamma vägar för fred och liv i vår värld? Fazeela Selberg Zaib

8 november 13.00 ”De ska smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar” Om ickevåld som strategi för långsiktig fred. Anna Wikman, Kristna fredsrörelsen.

22 november 13.00 Om Guds dom och människors domar
Johan Lundby, häktespräst på Kronobergshäktet. Endast digitalt.

6 december 13.00 Om yttrandefrihetens och demokratins gränser och utmaningar i en orolig tid. Stina Oscarsson, författare och teaterdirektör. Endast digitalt.