Foto: Jenny Sigeman

Utbildningsprojekt runt Moshi

Både barn, ungdomar och vuxna erbjuds utbildning i våra samarbetsprojekt i området kring Moshi i norra Tanzania

Agape Learning Center
Agape Learning Center är placerat i ett område kallat Kiboroloni i utkanten av Moshi. Skolan har under 2019 genomgått en omfattande renovering och kommer från och med 2020 att fungera både som skola och själavårdscentrum. Under vintern 2020 kommer det att hållas seminarier för präster, pastorer och evangelister i självavård och utbildningar för kvinnor om hälsa, juridik och entreprenörskap. Utbildningen riktar sig till  fattiga kvinnor för att ge möjlighet till egen försörjning samt informera om kvinnors rättigheter. än är också välkomna att delta i utbildningen för att på så vis nå ut med informationen på ett bredare plan.

Partnership in Learning
Partnership in Learning, PiL, är den organisation som idag främst ger stöd till kvinnoseminarierna på Agape Learning Center. Periodvis har de
fått finansiellt stöd av Sida via Forum Syd men får det inte i dagsläget. Behov av stöd till kvinnoseminarierna är därför nödvändigt från annat håll. 

Förskolor
Danderyds församling, genom Moshi-gruppen, stöttar varje år barn på förskolan genom att betala deras skolavgift. De som får stöd är barn där föräldrarna har ekonomiskt svårt att betala själva. Det brukar röra sig om 10-20-tal elever per år. Skolavgiften täcker lärarlöner, skoluniform till barnen samt skollunch.

Förskolor och förskolelärarutbildningar
I utkanten av Moshi ligger Ushirika wa Neema som är ett utbildningscenter i Montessori-pedagogik. Många förskolelärare utbildats i på centret. Vissa av eleverna har fått stöd från Danderyds församling då lärare har utbildats till förskolorna i Fukeni, Agape Learning Center och Chekereni med underförsamlingar.

Betydelsen av förskolorna är stor. Det möjliggör för mammor att skaffa sig ett arbete och med en egen inkomst de får större frihet . För barnen betyder det att de redan i tidig ålder får ta del av utbildning, vilket är viktigt för kommande studier. Trots att många förskolelärare utbildats under åren finns det än idag behov av förskolelärare i  vänförsamlingarnas förskolor, bland annat för att lärare gift sig och flyttat till annan ort.

Yrkesskolan
År 2011 invigdes yrkesskolan i Chekereni. Moshi-gruppen har bidragit ekonomiskt till byggnationen av undervisningslokalen samt sänt undervisningsmateriel via Pingstmissionens Utvecklingssamarbetes containerleveranser.  Idag finns det en syskola för unga flickor. Ett 20-tal flickor deltar idag i sömnadsundervisning.

Kvinnogrupper
Kvinnogrupper finns i Chekereni och i varje underförsamling. Danderyds församling har genom åren stöttat dem på olika sätt. Till exempel har en stenugn konstruerats för att möjliggöra brödbak till försäljning. Tekniker i batik har lärts ut och försäljning av batiktyger sker idag i Tanzania och Sverige. Utbildning i odling och torkning av både svamp och grönsaker är ett annat projekt som införts men är inte aktivt idag. Alla projekt har syftet att skapa försörjningsmöjligheter för kvinnor.

Under 2015 hölls en pilotutbildning för två av kvinnogrupperna i Chekreni-området där deltagarna fick laga hälsosam mat och lyssna till en kortare presentation i nutritionskunskap. Under 2016 kommer pilotprojektet att utvecklas för att möjliggöra utbildning av fler kvinnor i området. Kunskapen kring hälsosam mat och vikten av att äta varierad kost är begränsad. Många av de råvaror som finns i Tanzania är billiga och näringsrika och trots skrala möjligheter finns ändå potentialen till bättre kosthållning även hos de allra fattigaste. Det som behövs är kunskap och inspiration till att äta en mer varierad och hälsosam kost, vilket också gynnar barns hälsa i stort.

Ge en gåva
Om du vill skänka pengar till något av projekten kan du sätta in pengar till Danderyds församling, pg 7 29 12-9. Märk inbetalningen med Moshi och det projekt du vill stödja.
Swish: 1233 112 653 (skriv Moshi i meddelandet)

Vill du engagera dig? 
Om du praktiskt vill vara med och arbeta med Moshi är du välkommen att kontakta Jenny Sigeman; samordnare för Moshi-samarbetet i Danderyds församling,