Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Danderyds församling Besöksadress: Angantyrvägen 39, 18254 Djursholm Postadress: BOX 2021, 18202 DANDERYD Telefon:+46(8)56895700 E-post till Välkommen till Danderyds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Utbildning

Både barn, ungdomar och vuxna erbjuds utbildning i våra samarbetsprojekt.

Agape Learning Center
Agape Learning Center är placerat i ett område kallat Kiboroloni i utkanten av Moshi. År 2001 startade byggnationen för centret. Stöd kom då från Danderyds församling men även Stockholms stift är en av flera donatorer till centret. Biskop Caroline Krook invigde Agape Learning Center 2006.

Här finns det ett internetcafé, förskola, datautbildning, engelska klasser och kompletterande grundutbildning för ungdomar som hamnat fel. Dessutom hålls det seminarier som riktar sig till kvinnor med syftet att ge fattiga kvinnor möjlighet till egen försörjning samt informera om deras lagstadgade rättigheter. Ämnen som tas upp är bland annat kvinnors rättigheter, kunskap i svampodling, kycklinguppfödning och småföretagande. Män är också välkomna att delta i utbildningen för att på så vis nå ut med informationen på ett bredare plan.

Partnership in Learning, PiL, är den organisation som idag främst ger stöd till kvinnoseminarierna på Agape Learning Center. Periodvis har de fått finansiellt stöd av Sida via Forum Syd men får det inte i dagsläget. Behov av stöd till kvinnoseminarierna är därför nödvändigt från annat håll. Danderyd via Moshi-gruppen har gått in med stöd till fåtal av dessa seminarier. Det har då handlat om utbildning av cirka 50 kvinnor som under två veckor deltagit i utbildning.

Danderyds församling, genom Moshi-gruppen, stöttar varje år barn på förskolan genom att betala deras skolavgift. De som får stöd är barn där föräldrarna har ekonomiskt svårt att betala själva. Det brukar röra sig om 10-20-tal elever per år. Skolavgiften täcker lärarlöner, skoluniform till barnen samt skollunch.

Förskolor och förskolelärarutbildningar
I utkanten av Moshi ligger Ushirika wa Neema som är ett utbildningscenter i Montessori-pedagogik. Många förskolelärare utbildats i på centret. Vissa av eleverna har fått stöd från Danderyds församling då lärare har utbildats till förskolorna i Fukeni, Agape Learning Center och Chekereni med underförsamlingar.

Betydelsen av förskolorna är stor. Det möjliggör för mammor att skaffa sig ett arbete och med en egen inkomst de får större frihet . För barnen betyder det att de redan i tidig ålder får ta del av utbildning, vilket är viktigt för kommande studier. Trots att många förskolelärare utbildats under åren finns det än idag behov av förskolelärare i  vänförsamlingarnas förskolor, bland annat för att lärare gift sig och flyttat till annan ort.

I mitten av 2014 anordnades ett  seminarium under fyra dagar för ett tiotal kvinnor i barnvård och miljövård. De arbetar idag som hjälplärare på samtliga förskolor till vänförsamlingarna. Hjälplärarna är ett viktigt stöd för förskolelärarna då det är svårt att hinna se alla barn, som på vissa förskolor vara upp till 80 barn. Förskolepersonalen lagar dessutom lunch till barnen.

Yrkesskolan
År 2011 invigdes yrkesskolan i Chekereni. Moshi-gruppen har bidragit ekonomiskt till byggnationen av undervisningslokalen samt sänt undervisningsmateriel via Pingstmissionens Utvecklingssamarbetes containerleveranser.  Idag finns det en syskola för unga flickor. Ett 20-tal flickor deltar idag i sömnadsundervisning.

Kvinnogrupper
Kvinnogrupper finns i Chekereni och i varje underförsamling. Danderyds församling har genom åren stöttat dem på olika sätt. Till exempel har en stenugn konstruerats för att möjliggöra brödbak till försäljning. Tekniker i batik har lärts ut och försäljning av batiktyger sker idag i Tanzania och Sverige. Utbildning i odling och torkning av både svamp och grönsaker är ett annat projekt som införts men är inte aktivt idag. Alla projekt har syftet att skapa försörjningsmöjligheter för kvinnor.

Under 2015 hölls en pilotutbildning för två av kvinnogrupperna i Chekreni-området där deltagarna fick laga hälsosam mat och lyssna till en kortare presentation i nutritionskunskap. Under 2016 kommer pilotprojektet att utvecklas för att möjliggöra utbildning av fler kvinnor i området. Kunskapen kring hälsosam mat och vikten av att äta varierad kost är begränsad. Många av de råvaror som finns i Tanzania är billiga och näringsrika och trots skrala möjligheter finns ändå potentialen till bättre kosthållning även hos de allra fattigaste. Det som behövs är kunskap och inspiration till att äta en mer varierad och hälsosam kost, vilket också gynnar barns hälsa i stort.

Ge en gåva
Om du vill skänka pengar till något av projekten kan du sätta in pengar till Danderyds församling, pg 7 29 12-9. Märk inbetalningen med Moshi och det projekt du vill stödja.
Swish: 1233 112 653 (skriv Moshi i meddelandet)

Vill du engagera dig? 
Om du praktiskt vill vara med och arbeta med Moshi är du välkommen att kontakta Jenny Sigeman; samordnare för Moshi-samarbetet i Danderyds församling,