Tre böner från Sydsudan

Voya James, Samuel Sebito och Juan Jane Juliushar alla tre drabbats av klimatförändringarna. Dela gärna deras böner för klimaträttvisa.

Gud, hjälp oss att använda vår visdom så att vi tar hand om vår jord, så att vi kan vara ansvarsfulla människor som bryr oss om mänskligheten och de kommande generationerna när vi njuter av den natur du skapade för oss alla. Vi är alla beroende av en hälsosam jord för vår överlevnad.Voya James

Gud, hjälp oss människor att förstå att vår överlevnad är beroende av jordens överlevnad. Samuel Sebito

Himmelske fader, tack för den gåva du har gett oss. Trots att vi står inför utmaningar på grund av klimatförändringarna, så kan du, Herre, hjälpa oss med lösningen på alla svårigheter i våra liv. Skydda oss, vägled oss, led oss inte i frestelser, utan befria oss från det onda. Jag ber till dig, vår herre, i Jesu Kristi namn, Amen. Juan Jane Julius