Foto: Jenny Sigeman

Stensäkring på våra kyrkogårdar

Under våren 2022 utfördes stensäkringskontroller på Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats. De som fått en skylt på graven har blivit kontaktade via brev. Efterkontrollen av berörda gravstenar är framflyttad till maj 2023. Läs mer om vad som gäller för dig som är gravrättsinnehavare här nedan.

Samtliga gravplatser skall hållas i ordnat och värdigt skick, vilket också omfattar gravanordningen enligt 7 kapitlet 3 § begravningslagen. Gravstenar som är dåligt förankrade är en säkerhetsrisk både för besökare och för personalen på kyrkogården.

När en gravsten inte uppfyller rådande krav, sätts en varningsskylt upp alternativt läggs gravstenen ned – allt för att undvika olyckor.

Gravrättsinnehavaren/innehavarna är ansvariga för säkerheten samt för att åtgärda de gravstenar som inte klarar besiktningen och anses vara en säkerhetsrisk. Ett brev har skickats ut till gravrättsinnehavare vars gravsten befunnits vara osäker. I maj 2023 utförs en efterkontroll av berörda gravstenar. Planen var att efterkontrollen skulle bli i september 2022 men på grund av lång väntetid hos gravvårdfirmorna blir tiden för efterkontroll framflyttad.

Säkringsarbetet handlar i de flesta fall om att ommontering, ny dubbning och/eller ny förankring av gravstenen behöver utföras, för att erhålla den stabilitet som anges i CGK:s riktlinjer.

Se mer information på CGK:s (Centrala gravvårdskommittén) webbsida: skkf.se