Foto: Jenny Sigeman

Stensäkring på våra kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen kommer under våren 2022 att utföra stensäkringskontroller på Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats. Samtliga gravplatser skall hållas i ordnat och värdigt skick, vilket också omfattar gravanordningen enligt 7 kapitlet 3 § begravningslagen. Gravstenar som är dåligt förankrade är en säkerhetsrisk både för besökare och för personalen på kyrkogården. Läs mer om vad som gäller för dig som är gravrättsinnehavare här nedan.

Om kyrkogårdsförvaltningen upptäcker att en gravsten inte uppfyller rådande krav, sätter vi upp en varningsskylt alternativt lägger ned gravstenen– allt för att undvika olyckor.

Det är gravrättsinnehavaren/innehavarna som är ansvariga för säkerheten samt för att åtgärda de gravstenar som inte klarar besiktningen och anses vara en säkerhetsrisk. Brev kommer att skickas ut till gravrättsinnehavare vars gravsten befunnits vara osäker. 

Säkringsarbetet handlar i de flesta fall om att ommontering, ny dubbning och/eller ny förankring av gravstenen behöver utföras, för att erhålla den stabilitet som anges i CGK:s riktlinjer.

Se mer information på CGK:s (Centrala gravvårdskommittén) webbsida: skkf.se