Leva vidare-grupp

När sorg och separation drabbar är det vanligt att känna sig ensam i sin situation. Nya känslor och svåra tankar kan komma. I den här gruppen delar du dina erfarenheter med andra i liknande livssituation. Varje människas sorg är unik, men det finns gemensamma erfarenheter.

Till dig som har förlorat en anhörig

Danderyds församling inbjuder till samtalsgrupper för sörjande. När man uttrycker det svåra tillsammans med andra, som känner igen och förstår, kommer man ett stycke vidare på vägen. 

Så här går det till

Diakon Estelle Wiesel, Präst Ninna Birkoff

Gruppen träffas fem gånger, vi fikar tillsammans och varje träff har ett tema. Vi börjar med den sörjandes egen berättelse; om tiden tillsammans, tankar kring döden, tiden efter dödsfallet, hur vardagslivet fungerar nu och slutar med möjligheter att kunna gå vidare.

Kaffe/te och smörgås serveras.

Plats: Andrum i Mörby centrum, plan 5 (vid Vårdcentralen).
Tid: 17.00 - 19.00.
Datum: Tisdagarna 19/9, 3/10, 17/10, 7/11 och 21/11 

Anmälan - senast 12/9 till:
Ninna Birkoff, präst
tel: 070-600 71 16, mejl: ninna.birkoff@svenskakyrkan.se 

Estelle Wiesel, diakon
tel: 08-568 957 29, mejl: estelle.wiesel@svenskakyrkan.se 

Stöd i sorgen

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för dig som blir kvar. I kyrkan kan du dela sorgen med någon som lyssnar och förstår.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.