Sorgegrupp

När sorg och separation drabbar kan man ofta känna sig ensam i sin situation. Nya känslor och svåra tankar kan komma. Varje människas sorg är unik, men det finnas gemensamma erfarenheter. I gruppen kan du dela dina erfarenheter med andra i liknande livssituation. Med anledning av coronapandemin gör sorgegrupperna ett uppehåll.

Sorgegrupp för dig som förlorat en anhörig
Delade erfarenheter 
Svenska kyrkan i Danderyd anordnar samtalsgrupper för sörjande. När man uttrycker det svåra tillsammans med andra, som känner igen och förstår, kommer man ett stycke vidare på vägen.

Hur kommer jag med? 
Två gånger om året inbjuder vi till sorgegrupper. Några månader efter begravningen skickas en inbjudan till den anhörig som har ordnat med begravningen. Någon eller flera från en familj kanske vill delta och är då välkommen att anmäla sig.

Hur är gruppen upplagd? 
Gruppen träffas sex gånger i en och en halv timme. Varje gång tas olika teman upp. Vi börjar med den sörjandes egen livsberättelse och slutar med möjligheter att gå vidare. Dessemellan pratar vi om tiden tillsammans, tillsammans kring döden, tiden efter dödsfallet, hur vardagslivets fungerar och hur man tänker om framtiden. 

Med anledning av coronapandemin gör sorgegrupperna ett uppehåll. Vi återkommer med information om grupperna när situationen så tillåter.