Sorgegrupp

När sorg och separation drabbar kan man ofta känna sig ensam i sin situation. Nya känslor och svåra tankar kan komma. Varje människas sorg är unik, men det finnas gemensamma erfarenheter. I gruppen kan du dela dina erfarenheter med andra i liknande livssituation.

Till dig som har förlorat en anhörig

När sorg och separation drabbar kan man känna sig ensam i sin  situation. Nya känslor och svåra tankar kan komma. I gruppen kan  du dela dina erfarenheter med andra i liknande livssituation. Varje människas sorg är unik, men det finns gemensamma erfarenheter.

Svenska kyrkan i Danderyd anordnar samtalsgrupper för sörjande. När man uttrycker det svåra tillsammans med andra, som känner igen och förstår, kommer man ett stycke vidare på vägen.

Så här är gruppen upplagd 

Gruppen träffas sex gånger. Varje gång tas olika teman upp. Vi börjar med den sörjandes egen livsberättelse och slutar med möjligheter att gå vidare. Dessemellan pratar vi om tiden tillsammans, tillsammans kring döden, tiden efter dödsfallet, hur vardagslivet fungerar och hur man tänker om framtiden. 

Plats: Församlingens Hus, Angantyrv. 39, bredvid Danderyds kyrka 
Tid: Tisdagarna 26 oktober, 9 och 23 november, 7 december, 2021 
samt 18 januari och 1 februari, 2022, kl. 17.00-19.15. 
Indrop med te och smörgås kl. 17.00-17.30 

För frågor och anmälan:
Susan Bergkvist, diakon i Danderyds församling
tel: 08-568 957 67, 070-301 72 40    
e-post: susan.bergkvist@svenskakyrkan.se

Stefan Andersson, pastor i Sjukhuskyrkan, Danderyds sjukhus
tel: 070-743 10 15  
e-post: stefan@dialogochutveckling.se