Sorgegrupp

När sorg och separation drabbar kan man ofta känna sig ensam i sin situation. Nya känslor och svåra tankar kan komma. Varje människas sorg är unik, men det finnas gemensamma erfarenheter. I gruppen kan du dela dina erfarenheter med andra i liknande livssituation.

Sorgegrupp för dig som förlorat en anhörig
Delade erfarenheter 
Svenska kyrkan i Danderyd anordnar samtalsgrupper för sörjande. När man uttrycker det svåra tillsammans med andra, som känner igen och förstår, kommer man ett stycke vidare på vägen.

Hur kommer jag med? 
Två gånger om året inbjuder vi till sorgegrupper. Några månader efter begravningen skickas en inbjudan till den anhörig som har ordnat med begravningen. Någon eller flera från en familj kanske vill delta och är då välkommen att anmäla sig.

Hur är gruppen upplagd? 
Gruppen träffas sex gånger i en och en halv timme. Varje gång tas olika teman upp. Vi börjar med den sörjandes egen livsberättelse och slutar med möjligheter att gå vidare. Dessemellan pratar vi om tiden tillsammans, tillsammans kring döden, tiden efter dödsfallet, hur vardagslivets fungerar och hur man tänker om framtiden.

Kontakt:
Peter Sandin, präst i Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus och i Danderyds församling.
Telefon: 08-568 957 42
e-post: peter.sandin@svenskakyrkan.se 

Sorgen utan blommor 
Att bryta upp ett äktenskap, att förlora den familj man hade, att släppa alla de drömmar man vårdat – sorgen vid en skilsmässa kan vara avgrundsdjup, förlamande och becksvart. Men kondoleansbreven är få, blombuketter och matpaket likaså, förväntningar om att man ska ”gå vidare” starka. Behöver du berätta din berättelse, behöver du få lyssna på andras berättelser, behöver du få hjälp med att förstå dina egna tankar och känslor? I höst startar vi en sorgegrupp vid skilsmässa. En självhjälpsgrupp där delandet och bärandet får bli ett stöd i processen att rikta om sitt liv. För det går.
Tid: torsdagarna 24/9, 22/10, 19/11 och 17/12 kl. 20.00-21.00
Plats: Församlingens Hus
Samtalsledare: Kristin Molander, kristin.molander@svenskakyrkan.se