Sorgegrupp

När sorg och separation drabbar kan man ofta känna sig ensam i sin situation. Nya känslor och svåra tankar kan komma. Varje människas sorg är unik, men det finnas gemensamma erfarenheter. I gruppen kan du dela dina erfarenheter med andra i liknande livssituation.

Till dig som har förlorat en anhörig

När sorg och separation drabbar kan man känna sig ensam i sin  situation. Nya känslor och svåra tankar kan komma. I gruppen kan  du dela dina erfarenheter med andra i liknande livssituation. Varje människas sorg är unik, men det finns gemensamma erfarenheter.

Svenska kyrkan i Danderyd anordnar samtalsgrupper för sörjande. När man uttrycker det svåra tillsammans med andra, som känner igen och förstår, kommer man ett stycke vidare på vägen.

Så här är gruppen upplagd 

Gruppen träffas sex gånger. Varje gång tas olika teman upp. Vi börjar med den sörjandes egen livsberättelse och slutar med möjligheter att gå vidare. Dessemellan pratar vi om tiden tillsammans, tillsammans kring döden, tiden efter dödsfallet, hur vardagslivet fungerar och hur man tänker om framtiden. 

Plats: Församlingens Hus, Angantyrv. 39, bredvid Danderyds kyrka 

Stöd i sorgen

En grupp människor sitter och pratar i en ring tillsammans med en präst.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.