Foto: Jenny Sigeman

Skolkyrka

Skolkyrkan vill vara en resurs i skolans arbete och ett stöd för  elever och lärare.

Temavandringarna, som pågår i cirka en timme, är i församlingens kyrkor och vänder sig till elever från förskoleklass upp till årskurs sju. De utgår ifrån skolans läroplan, med dess intentioner att låta eleverna uppleva kyrkoårets högtider, behandla bibelkunskap och kyrkohistoria men även från de många stimulerande kontakter vi haft med lärare genom åren.

Vi finns dessutom som stöd för både elever och skolpersonal i krissituationer och självavårdssamal samt som en resurs i undervisningen. Skolkyrkans medarbetare har specialiserad kunskap inom bland annat kristendom, kris- och sorgbearbetning, etik och värdefrågor, medmänsklighet på sociala medier, gruppdynamik och trygghetövningar i grupp, maskulinitet och våld, sexualitet och internet m.m. Det kan vara ämnen som passar in i Livskunskap eller i andra lektioner.

Kontakt: Niklas Utterhall, präst, 08-568 957 24
e-post: niklas.utterhall@svenskakyrkan.se

Skolkyrkan erbjuder följande vandringar 
Julkrubban berättar  Förskoleklass

I adventstid bjuder vi in alla sexåringar till kyrkan för att berätta om julens budskap. Vi sjunger tillsammans och eleverna får vara med i uppbyggandet av julkrubban och lära känna de olika figurerna som finns i den; Jesusbarnet, Josef, Maria, herdarna, åsnan med flera.

Kyrkråttan berättar  Årskurs 1
Alla ettor bjuds in till upptäcktsfärd i Danderyds kyrka. Där får eleverna möta kyrkråttan Rådis, som berättar den spännande historien om kyrkan och om en del annat som händer i en kyrkråttas liv.

Biblisk vandring Årskurs 2
En vandring om bibelns berättelser som i alla tider har inspirerat människor. Berättelserna handlar om mänskliga erfarenheter och utgör ett gemensamt kulturarv för
kristendom, judendom och islam.
Plats: Danderyds kyrka

Påskvandring  Årskurs 3
Treorna inbjuds att delta i en dramatisering av påskens händelser. Eleverna färdas med hjälp av fantasin genom tid och rum till Jerusalem år 33. Där får vi möta Jesus och hans lärjungar, Maria Magdalena och romerska soldater.

Kyrkoårets högtider  Årskurs 4
Advent, jul, trettondagen, fastan, påsken, Kristi himmelsfärd, pingst och Alla helgons dag – varför finns de stora högtiderna? Alla fyror inbjuds att få veta mer om och fira kyrkoårets högtider.

Kyrkohistorisk vandring  Årskurs 5
Eleverna i femman erbjuds en vandring i och kring Sätraängskyrkan där de får möta kyrkohistoriskt intressanta personer som Paulus, Franciskus, Heliga Birgitta och Martin Luther. Stigen börjar vid år 33 och går genom århundradena till vår egen tid.

Vi ses i Nangiala  Årskurs 6
Hur går en begravning till? Vad är en urna? Hur ser en kista ut inuti? Är kyrkogården vacker eller farlig? Vad är himmelriket? Temat är död och liv. Vi samtalar kring döden och om vad som sker vid en begravning. Eleverna får också veta lite om kristendomens syn på döden.

Schysst  Årskurs 7
Frågor om etik och hur vi behandlar såväl varandra som oss själva är i fokus. Vi besöker stationerna Schysst i världen, Schysst i min närhet och Schysst mot mig själv. Vandringen avslutas med en gemensam reflektion vid önskebrunnen.