Skolkyrka

Skolkyrkan vill vara en resurs i skolornas arbete och ett stöd för elever och lärare. Danderyds församling har haft många stimulerande möten och kontakter med elever och lärare i kommunens skolor genom åren.

Temavandringarna äger rum i församlingens kyrkor, pågår i cirka en timme och vänder sig till elever i förskoleklass, årskurs 3 och årskurs 6. 

Vandringarna utgår ifrån skolans läroplan, med intentioner att låta eleverna uppleva kyrkoårets högtider, behandla bibelkunskap och kyrkohistoria.

Skolkyrkan i Danderyds församling finns dessutom som stöd för både elever och skolpersonal i krissituationer och självavårdssamal samt som en resurs i undervisningen. Skolkyrkans medarbetare har specialiserad kunskap inom bland annat kristendom, kris- och sorgbearbetning, etik och värdefrågor, medmänsklighet på sociala medier, gruppdynamik och trygghetsövningar i grupp, maskulinitet och våld, sexualitet och internet m.m. Det kan vara ämnen som passar in i Livskunskap eller i andra lektioner.

Kontakt: danderyd.skolkyrkan@svenskakyrkan.se

Skolkyrkan erbjuder följande vandringar:
 
Julkrubban berättar, Förskoleklass

I adventstid bjuder vi in alla sexåringar till kyrkan för att berätta om julens budskap. Vi sjunger tillsammans och eleverna får vara med i uppbyggandet av julkrubban och lära känna de olika figurerna; Jesusbarnet, Josef, Maria, herdarna, åsnan med flera.

Påskvandring, Årskurs 3
Treorna inbjuds att delta i en dramatisering av påskens händelser. Eleverna färdas med hjälp av fantasin genom tid och rum till Jerusalem år 33. Där får vi möta Jesus och hans lärjungar, Maria Magdalena och romerska soldater.

Ses vi i himmelen eller… Årskurs 6
Hur går en begravning till? Vad är en urna? Hur ser en kista ut inuti? Är kyrkogården vacker eller farlig? Vad är himmelriket? Temat är död och liv. Vi samtalar kring döden och om vad som sker vid en begravning. Eleverna får också veta lite om kristendomens syn på döden.