Foto: Magnus Aronsson

Sjung i kör!

Danderyds församling har närmare 200 körsångare i nio körer för olika åldrar. Dessutom finns barnrytmik för de allra yngsta musikälskarna. Körerna sjunger i gudstjänster och vid konserter.

Inspiration och glädje
Att sjunga i kör är fantastiskt roligt. Och faktiskt hälsosamt. Musiken ger inspiration, kraft och glädje. Vid internat och resor utvecklas kören och gemenskapen stärks. Om du vill vara med och sjunga – kontakta körledaren för mer information. Det är gratis att vara med i våra körer.