Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sjukhuskyrkan Danderyds Sjukhus

Alla som vill och har vägarna förbi är välkomna att lyssna till Sjukhuskyrkans lunchmusik! Första tillfället är torsdag 26 januari kl 12:30 - 12:50. Sjukhuskyrkans uppdrag är att stödja och hjälpa, vara bärare av mod och hopp i livets alla skeden.

Var tredje torsdag under våren framförs lunchmusik i Sjukhuskyrkan. Här bjuds på  en bredd av musiker och uttryck. Musikerna består både av personal på sjukhuset (det finns massor av vårdpersonal som är fantastiska musiker!) och inbjudna. 
Tid: 12:30 - 12:50
Datum: 26/1, 16/2, 9/3, 30/3, 20/4, 11/5, 1/6

Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus finns till för patienter, närstående och personal. Vi finns för dig oavsett om du har en tro eller ej.

Tanken är att skapa tid och rum för de livsfrågor som aktualiseras i samband med sjukdom eller sjukhusvistelse. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och förmedlar kontakt med kyrkor, samfund och religioner.

Samtal
Vi har absolut tystnadsplikt och för aldrig journal. Samtal kan ske på avdelningen eller i sjukhuskyrkans lokaler.

Stöd vid kris och katastrof
Vi finns som stöd vid kris och katastrof, t ex vid förlust av anhörig och vid  olyckshändelser.

Andakt, dop, vigsel, begravning
Andakt, enskild nattvard, förbön, dop och vigsel kan ske i sjukhuskyrkans lokaler eller på vårdavdelningen. För begravning finns sjukhusets begravningskapell i bårhuset.

Besök andaktsrummet 
Andaktsrummet finns på plan 4 i hus 16 och är öppet dagligen  7.00-19.00. Här kan du sitta ned i lugn och ro, tända ljus och läsa böcker och tidningar.

Präster i Sjukhuskyrkan
Ninna Birkoff, 08-568 957 15
e-post: ninna.birkoff@svenskakyrkan.se 

Jenny Karlsson 08-568 957 17, 070-677 57 17
e-post: jenny.karlsson@svenskakyrkan.se  

Tillgänglighet
Sjukhusets kapell är tillgängligt med hiss och rulltrappa.

Adress: Danderyds sjukhus
Telefon: 08-123 550 00, Sjukhusets växel
Öppettider: 
Sjukhuskyrkans andaktsrum är öppet måndag-söndag kl. 7.00-19.00.

Sevärt 
I andaktsrummet finns en altartavla i keramik av konstnärinnan Hertha Hillfon.

Sjukhuskyrkan i Sverige
www.sjukhuskyrkan.se