Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Danderyds församling Besöksadress: Angantyrvägen 39, 18254 Djursholm Postadress: BOX 2021, 18202 DANDERYD Telefon:+46(8)56895700 E-post till Välkommen till Danderyds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans uppdrag är att stödja och hjälpa, vara bärare av mod och hopp i livets alla skeden.

Vi finns för att skapa tid och rum för de livsfrågor som aktualiseras i samband med sjukdom eller sjukhusvistelse. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och förmedlar kontakt med kyrkor, samfund och religioner.

Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus finns till för patienter, närstående och personal. Vi finns för dig oavsett om du har en tro eller ej.

Samtal
Vi har absolut tystnadsplikt och för aldrig journal. Samtal kan ske på avdelningen eller i sjukhuskyrkans lokaler.

Stöd vid kris och katastrof
Vi finns som stöd vid kris och katastrof, t.ex. vid förlust av anhörig och vid  olyckshändelser.

Andakt, dop, vigsel, begravning
Andakt, enskild nattvard, förbön, dop och vigsel kan ske i sjukhuskyrkans lokaler eller på vårdavdelningen. För begravning finns sjukhusets begravningskapell i bårhuset.

Besök andaktsrummet 
Andaktsrummet finns på plan 4 i hus 16 och är öppet dagligen  7.00-19.00. Här kan du sitta ned i lugn och ro, tända ljus och läsa böcker och tidningar.

Präster i Sjukhuskyrkan
Kristin Molander (vik), 08-568 957 46, 070-334 16 18
e-post: kristin.molander@svenskakyrkan.se

Carl Henric Svanell 08-568 957 18, 070-340 70 24
e-post: carlhenric.svanell@svenskakyrkan.se 

Tillgänglighet
Sjukhusets kapell är tillgängligt med hiss och rulltrappa.

Adress: Danderyds sjukhus

Telefon: 08-123 550 00, Sjukhusets växel

Öppettider: 
Sjukhuskyrkans andaktsrum är öppet måndag-söndag kl. 7.00-21.00.

Sevärt 
I andaktsrummet finns en altartavla i keramik av konstnärinnan Hertha Hillfon.

Sjukhuskyrkan i Sverige
www.sjukhuskyrkan.se