Sisay Feleke i Etiopien

Klimatförändringarna påverkar mitt liv på många sätt, varav ett är den pågående torkan, som har lett till en kraftig minskning av skörden.

Jag heter Sisay Feleke. Jag är 63 år gammal. Jag är gift och har 6 barn (3 döttrar och 3 söner). Jag bor i Ambassel-distriktet, South Wollo Zone, norra Etiopien. Jag lever på jordbruk och djurhållning.

Min jordbruksproduktion är starkt beroende av naturlig nederbörd, särskilt på hur regnet fördelas över säsongen. Därför är mitt jordbruk särskilt känslig för variationerna i nederbörd förändras. Ökad temperatur har minskat vår tillgång till vatten. Floder ger inte länge samma möjlighet till bevattning och det är även begränsat med dricksvatten för människor och djur. Markförstöring och minskad fruktbarhet i jorden orsakas främst av jorderosion i vårt jordbruksfält. Regn kan försenas med flera veckor eller plötsligt sluta under den kritiska groningstiden, vilket leder dåliga skörder, livsmedelsbrist och hungersnöd. När regnet istället kommer under den torra säsongen, kan nederbörden underlätta spridningen av sjukdomar i grödorna.

Vattenbristen har gjort det svårare att utföra uppgifter i hushållet. Till exempel kan vi inte tvätta oss själva eller våra barn lika noggrant, eller laga mat på samma sätt som tidigare. När jag var liten var det träd häromkring, allt var grönt och det brukade finnas massor av floder som var fyllda året om. Vi står inför många problem på grund av torkan. Nu är skogen nästan helt borta vilket minskar jordens fertilitet.

Enligt min mening är en av de bästa lösningarna mot klimatkrisen att diversifiera försörjningen, antingen genom att öka mångfalden av grödor och boskap på en gård eller genom att skapa mer varierande inkomstkällor för hushållet. Några andra klimatkrislösningarna skulle kunna vara till exempel nya sorters grödor, åtgärder för att spara vatten och trädplantering. Det måste bli mer prioriterat att bevara naturresurser och hälso- och sjukvården måste förbättras inför spridning av malaria och andra sjukdomar.

Vid olika tidpunkter, individuellt och som grupp, ber jag tillsammans med de religiösa ledarna vi människor ska hjälpa Gud att hindra de naturkatastrofer som orsakas av klimatförändringar i vårt land. Vi ber Gud att ge oss kärlek och fred för folket i vårt land och att vi ska kunna få en bättre skörd i framtiden. Temperaturerna stiger, torka och vilda översvämningar börjar inträffa oftare, regnmönster skiftar, glaciärer och snö smälter och den globala genomsnittliga havsnivån stiger. För att mildra klimatförändringarna måste vi minska eller förhindra utsläppen kopplade till mänskliga aktiviteter.