Foto: Jann Lipka

Sevärt i Danderyds kyrka

Här kan du läsa om ett urval av de ting som finns att upptäcka i Danderyds kyrka.

Vid besök i kyrkan hittar du dessutom en broschyr som både ger dig en historisk tillbakablick, men som även är en meditationsvandring.

Altaruppsatsen (4)
Altaruppsatsen från 1707 är skänkt till minne av J G Banér. Nederstycket föreställer Kristi födelse i förgylld relief. Överdelen visar Kristus som smärtornas man. Reliefen omges av ett akantusbladverk. På sidorna finns två förgyllda änglar. Mästare till altaruppsatsen är Gottlob Rohsenberg. Han kom från Tyskland och var medarbetare till Burckhardt Precht, samtidens ledande barockkonstnär.

Altarbordet (4)
Det nuvarande altarbordet är från 1980, liksom knäfallet. På altaret finns ett elfenbenskrucifix från 1500-talet.

Predikstolen (6)
Predikstolen är skänkt av Ebba Grip till minne av maken Svante Banér som avled 1628. Den är tillverkad av ek med skulpturala detaljer i vitt lövträ. Korgen är smyckad med åtta reliefer i helfigur, placerade mellan kolonetter, som kröns av änglahuvuden. Ljudtakets ornament är fördelade på tre våningar över varandra. Som krönfigur avbildas en pelikan som matar sina ungar genom att ge dem sitt eget blod. Från ljudtakets undersida hänger en duva ner, den traditionella symbolen för Den helige Ande. 1784 målades predikstolen med pärlgrå färg. Denna övermålning togs bort vid restaurationen 1915.

Två krucifix (3, 7)
Triumfkrucifixet som hänger i främre delen av kyrkan är från 1200-talet och är gjord i lövträ. Kristus visas som den segrande konungen med fötterna parallellställda på ett underlag. I sakristian finns ytterligare ett krucifix från 1100-talets mitt. Den svagt S-formade kroppen i detta krucifix har tilldragit sig konsthistorikernas uppmärksamhet.

Väggmålningarna (1)
Målningen på östra väggen till vänster om altaret föreställer Kristus med lärjungarna Johannes och Petrus. De utfördes under årtiondena närmast efter reformationen i början av 1500-talet, en period som är sparsamt företrädd i uppsvenskt måleri. Målningarna kalkades över vid ombyggnaden på 1570-talet, men togs fram vid restaurationen 1915.

Madonnan (8)
Madonnan med ett barn på sitt knä dateras till 1270-1300 och tillskriven den på Gotland verksamme Hamramästaren. Färgrester kan avslöja att det tidigare sannolikt var en mycket färggrann Madonna. Sedan 1915 står skulpturen i ett urtag i högra pelaren närmast koret.

Dopfunten (2)
Dopfunten är tillverkad av konstnärinnan Maj Starck (1909-1989, Danderyd) och placerades i Danderyds kyrka 1976. På foten kan man se ett odjurshuvud som biter efter madonnan som står i en månskära. Madonnan, som inte skadas av draken, är en symbol för frälsningen
i dopet. Runt cuppan återges i relief scener ur Kristi barndomshistoria.

Kyrksilver
Kyrksilvret från 1600-talet är bekostat av Johan Banér med maka. En ny kalk av silver anskaffades 1972 och levererades av W A Bolin i Stockholm.

Banérska gravkoret och gravvalven (5)
Det Banérska gravmonumentet uppfördes till minne av riksrådet Svante Gustafsson Banér och hans maka Ebba Grip omkring 1630-1635 av holländaren Aris Claeszon. Det var sonen Svante Svantesson Banér som lät resa gravmonumentet över sina föräldrar. Under kyrkans golv finns två gravvalv för den Banérska ätten. Det mindre är från 1570-talet och det större från början av 1600-talet.

Begravningsvapen (9)
Begravningsvapnen var ett sätt för en del inom adeln att visa sin makt och goda ekonomiska ställning. När en adelsman av rang skulle begravas anordnades begravningståg med svartklädda och sörjande människor, svarta fanor med den avlidnes vapen samt begravningsvapen i skulpterat trä som bars i processionen. De 24 begravningsvapen som finns i Danderyds kyrka kommer från fyra olika begravningar:
1628 Svante Gustavsson Banér
1674 Svante Svantesson Banér (son till Svante Gustavsson Banér)
1695 Greve Jacob Stenbock (var gift med Sigrid Magdalena Banér, dotter till Svante Svantesson Banér)
1706 Johan Gabriel Banér (son till Svante Svantesson Banér och bror till Sigrid Magdalena Banér)

Begravningsvapen i Danderyds kyrka 2015  (pdf)

Läs mer om Danderyds kyrka här.

Källa:

Danderydiana, Danderyds hembygrdsförenings årliga skrift.

Jubileumsskriften ”Fyra begravningar och ett bondbröllop”, Danderyds församling 2003.