Så styrs Danderyds församling

Vart fjärde år är det kyrkoval i Svenska kyrkan, Då kan du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år får rösta . I september 2021 är det kyrkoval igen. Om du är 18 år får du dessutom ställa upp som förtroendevald.

Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval igen. Du har dessutom möjlighet att förtidsrösta under två veckor. 

Här kan du läsa allt som rör kyrkovalet 2021.

Den 17 september 2017 var det senast kyrkoval. I Danderyds församling röstade 4358 av 17 062 röstberättigade. Det motsvarar ett valdeltagande på 25,54 % och är en ökning med 9,79 % jämfört med valet 2013 då 15,75 % röstade.

Så här fördelades rösterna i Danderyds församling:
Borgerligt alternativ 36,6 %.
Hemsida: borgerligtalternativ.nu/

POSK (tidigare För kyrkans framtid) 28,6 %.
Hemsida: www.posk.se/danderyd/

Centern 10,0 %.
Hemsida: www.centerpartiet.se/

Liberaler i Danderyds församling 9,5 %

Socialdemokraterna 8 %.
Hemsida: socialdemokraternadanderyd.se/ 

Demokrati i Danderyds församling 3,9 %.
Hemsida: didf.se/ 

Frimodig kyrka 1,7 %.
Hemsida: frimodigkyrka.se/ 

Miljöpartister i Svenska kyrkan 1,5 %.
Hemsida: www.mpsk.se/ 

Ställ upp i kyrkovalet! 
Du kan engagera dig i en befintlig grupp eller bilda en egen. Läs mer om hur du gör om du vill ställa upp i Kyrkovalet 2021.

Svenska kyrkan har en demokratiskt uppbyggd organisation. Det innebär att alla medlemmar har möjlighet att påverka vilka personer och grupper som ska få förtroendet att på olika nivåer besluta och företräda Svenska kyrkan. De påverkar i sin tur vilken verksamhet som församlingen ska satsa på; arbete bland barn och unga, kör- och konsertverksamhet, byggandet av ny församlingsgård med mera.

Vad väljer du till? 
Genom direkta val väljs förtroendevalda till kyrkofullmäktige i Danderyds församling, stiftsfullmäktige i Stockholms stiftkyrkomötet på den nationella nivån.
Om du har frågor om kyrkovalet är du välkommen att kontakta valsamordnare Marie Smeds, 08-568 957 12. E-post: marie.smeds@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan har en demokratiskt uppbyggd organisation. Det innebär att alla medlemmar har möjlighet att påverka vilka personer och grupper som ska få förtroendet att på olika nivåer besluta och företräda Svenska kyrkan. De påverkar i sin tur vilken verksamhet som församlingen ska satsa på; arbete bland barn och unga, kör- och konsertverksamhet, byggandet av ny församlingsgård med mera.