En ung glad tjej håller upp ett färggrant stenhjärta.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Så styrs Danderyds församling

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ. Fullmäktige sammanträder två gånger per år och beslutar om budget och övergripande riktlinjer för verksamheten. Du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år får rösta om vilka som ska få sitta i kyrkofullmäktige . Om du är 18 år får du dessutom ställa upp som förtroendevald. I september 2025 är det kyrkoval igen.

Vart fjärde år är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då kan du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år får rösta . Om du är 18 år får du dessutom ställa upp som förtroendevald. I september 2025 är det kyrkoval igen. 

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ. Fullmäktige sammanträder två gånger per år och beslutar om budget, övergripande riktlinjer för verksamheten och bokslut. 

I kyrkorådet ingår oftast representanter ur kyrkofullmäktige  och där har man ansvar för att leda och samordna församlingens förvaltning. 

Den 19 september 2021 var det senast kyrkoval och då röstade drygt 25 %. Nedan hittar du resultatet från årets kyrkoval.

Svenska kyrkan har en demokratiskt uppbyggd organisation. Det innebär att alla medlemmar har möjlighet att påverka vilka personer och grupper som ska få förtroendet att på olika nivåer besluta och företräda Svenska kyrkan. 

Vad väljer du till i kyrkovalet? 
Genom direkta val väljs förtroendevalda till kyrkofullmäktige i Danderyds församling, stiftsfullmäktige i Stockholms stiftkyrkomötet på den nationella nivån.
Om du har frågor om kyrkovalet är du välkommen att mejla information.danderyd@svenskakyrkan.se 
 

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år. Kyrkorådet är församlingens styrelse och har bland annat omsorg om församlingslivet och att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning.

Utskott

Till kyrkorådet hör tre utskott som har ansvar för att förbereda ärenden inför beslut i kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Utskotten i Danderyds församling är arbetsutskottet, fastighetsutskottet och kyrkogårdsutskottet.