Foto: Johannes Frandsen

Ordna begravning

Här kan du läsa mer om hur du ordnar en begravning. Begravningar i Danderyds församling kan ske i Danderyds kyrka, Petruskyrkan, Sätraängskyrkan, Sjukhuskyrkans kapell, Klockare Malms kapell och i Altorps kapell. Borgerliga begravningar äger rum i Altorps kapell och Klockare Malms kapell.

Inför begravningen tar den präst som kommer att hålla i begravningen kontakt med de anhöriga. Man bestämmer en tid för att träffas då man bland annat förbereder begravningsgudstjänsten.

Borgerlig begravning
Det finns inga regler eller ordningar för hur en borgerlig begravning ska gå till. Anhöriga kan utforma begravningsakten som de själva önskar.

Altorps kapell och Klockare Malms kapell är de lokaler som används vid borgerlig begravning. De kyrkliga symbolerna tas bort vid ett sådant tillfälle.

Foto: Kristina Johansson

Anlita begravningsbyrå eller ordna själv?
Det vanligaste är att man som anhörig tar hjälp av en begravningsbyrå för att ordna med det praktiska men det finns också möjlighet att ordna med begravningen på egen hand. Kanske har den avlidne framfört egna önskningar muntligt eller skriftligt. Man kan även välja att inte ha någon begravningsceremoni alls utan gravsätta på en gång.

Om du vill ta hand om vissa uppgifter själv i samband med begravningen är du välkommen att rådgöra med Danderyds församling. Du kan ringa själv eller via den begravningsbyrå som eventuellt anlitats.

Vad händer vid dödsfall?
Oavsett om döden inträffar i hemmet eller på en vårdinrättning ska en läkare utfärda ett dödsbevis. Beviset lämnas till skatteverket, som utfärdar ett intyg på att den avlidne kan begravas. Från skattemyndigheten får man också andra handlingar som registerutdrag (behövs vid bankkontakter), dödsfallsintyg och släktutredning (behövs senare vid bouppteckning).Den avlidnes kropp förvaras på sjukhusets bårhus i väntan på begravningen. 

Bårtäcke 
I Danderyds församling finns tre bårtäcken: Danderyds kyrkas bårtäcke för begravningar i Danderyds kyrka, Altorps kapells bårtäcke för begravningar i Altorps kapell, samt bårtäcket ”De fyra årstiderna” som kan lånas till kyrkor och kapell inom Danderyds församling.  Bårtäcket kan beställas hos begravningsbyrån i samband med planeringen av begravningen.
Bårtäcke Altorp
Bårtäcke vitt Danderyds kyrka och Grönt, Altorps kapell
Bårtäcke, De fyra årstiderna

Transport
Kyrkogårdsförvaltningen har fr o m 1 juli 2019 ett nytt avtal med Ignis för transporter och bärartjänster vid begravning

Foto: Jiang Millington