Foto: Magnus Aronsson

Musik

Musiken har en stark tradition i Danderyds församling och den spelar en viktig roll i församlingens verksamhet. Men anledning av Corona förändras förutsättningarna och en del konserter flyttas fram, andra ställs in. Håll dig uppdaterad genom hemsidans kalenderfunktion.

Vi har därför ett rikt utbud av musik vid såväl gudstjänster som konserter året runt: stora oratorier, körkonserter, kammarmusik, musikmeditationer med mera. Och musiken finns med som en självklar del vid några av de viktigaste stunderna i våra liv; dop, vigsel och begravning. 

Året runt med musiken
Upplev hur musiken klingar mellan 1600-talsvalven i Danderyds kyrka. På söndagar sjunger körerna i Danderyds kyrka under gudstjänsterna på våren och på hösten. Vid de stora högtiderna fylls kyrkan också av musik. I den fantastiska akustiken i Petruskyrkan har många skivinspelningar gjorts och där äger sommarmusiken rum på onsdagkvällar i juni.

Prenumerera på vårt konsertprogram
Du som vill hålla dig uppdaterad om konsertverksamheten kan prenumerera på Danderyds församlings musikprogram per e-post. Mejla kommunikatören:
christina.hogberg@svenskakyrkan.se