Kvinnor lagar mat.

Moshi - nu och då

Vänförsamlingarna är Fukeni, Kiboroloni samt Chekereni med underförsamlingar. Fukeni församling ligger på sluttningen till berget Kilimanjaro.

Här finns ett minimejeri som startade 2006 och som levererar mjölk till grundskolebarn och förskolebarn i Fukeni-dalen samt till förskolorna i Chekereni och Agape Learning Center.

Nedanför berget i utkanten av staden Moshi ligger i Kiboroloni och organisationen Agape Learning Center som är den andra vänförsamlingen. På Agape hålls det kvinnoseminarier, dator- och engelskundervisning och förskoleverksamhet.

Chekereni församling med underförsamlingar ligger på slätten cirka 1,5 mil söder om Moshi. De största församlingarna är Chekereni och New Land, följt av Mtakuja, Nazareth, Rau River, Josho och Uarishani.  I Chekereni med underförsamlingar är det flertal projekt som införts och som pågår, några exempel är brunnen i Chekereni som förser stor del av byborna med rent vatten, intilliggande skolor samt en vårdcentral och en biltvätt. Kretsloppstoaletter, eco-san, har införts på en skola i byn Mtakuja är ett annat exempel samt förskolorna i området får stöd på olika vis.

Grundtankar för samarbetetatt ha en helhetssyn på människan, öppna samtal, ett ömsesidigt förtroende och tillit till varandras bedömningar.
att ta del av varandras mångfald, kultur, idéer och erfarenheter.
att i mötet mellan olika kulturer försöka förstå vad våra verkliga behov är.
att tillsammans besluta om fruktbart utvecklingsarbete och möjliga projekt.

Hur började det?
År 1978 möttes Kennedy Kisanga, luthersk präst i Tanzania, och Magnus och Mick Lidbeck, präster i Svenska kyrkan, under en utbildning i England. De tre deltog i en utbildning i kyrklig pedagogik i kursen ”Christian Education” på Selly Oak Collages. Där grundades deras vänskap, inte bara dem emellan utan även mellan deras familjer. Mick Lidbeck, och Anna Kisanga, gift med Kennedy, kom också att skapa starka vänskapsband.

Kursen var ett led för dem i att sändas ut i mission. Så blev det också för Mick och Magnus då de i slutet av 70-talet reste som missionärer till Tanzania efter utbildningen i England. I Tanzania kom de sedan att bo och arbeta i tre år. Mötet mellan Magnus och Kennedy är den initiala händelsen som lett till många människors engagemang. Ett engagemang som handlat om kunskapsutbyten och att ge stöd till utvecklingsprojekt i de församlingar där Kennedy har tjänstgjort.

Idag är det den grupp av volontärer i Danderyds församling som är engagerade i Moshi-gruppen som driver samarbetet framåt tillsammans med vänförsamlingarna kring Moshi. En samordnare arbetar  i Danderyds församling och sköter kommunikation, uppföljning av projekt, utbetalningar till projekt och även framtagande av nya projektstöd.

Mjölkprojektet stöds både av Danderyds och Österåker-Östra Ryds församling, vilket möjliggöra att cirka 2500 grundskolebarn får mjölk en dag i veckan.

Du kan stödja!
Om du vill skänka pengar till något av projekten kan du sätta in pengar till Danderyds församling, pg 7 29 12-9. Märk inbetalningen med Moshi. Pengarna går till de projekt där de för tillfället gör mest nytta.
Swish: 1233 112 653 (skriv Moshi i meddelandet)

Vill du engagera dig? 
Om du praktiskt vill vara med och arbeta med Moshi är du välkommen att kontakta Jenny Sigeman som arbetar som samordnare. jenny.sigeman@svenskakyrkan.se