Stadsbild över Moshi med berget Kilimanjaro i bakgrunden

Moshi

Moshi är en stad i norra Tanzania, omgiven av många byar och belägen vid berget Kilimanjaros fot. Här har vi vänförsamlingar med vilka vi utbyter tankar, idéer och erfarenheter. Danderyds församling driver också en rad olika projekt för att stödja bland annat skolor och mejeri i området.

Moshi ligger vid Kilimanjaros fot. På bergets nedre sluttningar är marken bördig med banan- och kaffeodlingar. På den vidsträckta slätten nedanför Kilimanjaro odlas främst majs, ris och sockerrör. Området är ofta utsatt för svår torka och ibland våldsamma översvämningar vilket gör människors livsvillkor mycket osäkra.

I Moshiområdet finns Svenska kyrkan i Danderyds tanzaniska vänförsamlingar. Danderyds församling vill tillsammans med församlingarna i Moshi, arbeta för att utbytet mellan oss skall vara ömsesidigt och så brett som möjligt för att ge oss alla vänner, insikter och ny kunskap.

Vår vision
Att tillsammans med andra inom den världsvida kristna gemenskapen delta i Guds mission och dela på det som vi har fått. Att i mötet mellan olika kulturer försöka förstå vad våra verkliga behov är. Att åstadkomma en utveckling tillsammans, både andligt, kulturellt och materiellt, som gör oss alla till helare människor.

Pågående projekt 2020-2021
Idag finns olika projekt inom utbildning, miljö, hälsa och mjölkprojektet med mejeri och mjölk till skolbarn. Danderyds församling hjälper till att bygga solceller och borra brunnar. De senaste två åren har Danderyds församling och Moshigruppen stöttat brunnsborrning i byarna Mtakuja och Josho, mejeriet i Fukeni, en omfattande renoveringa av skolan Agape learningcenter i Moshi, bidrag till skolavgifter för barn i Chekereni samt omfattande trädplanteringar med mera. Under årsskiftet 2020-2021 har vi finansierat byggandet av murar runt förskolorna i byarna New Land och Rau River för att skydda barnen från trafik. Under 2020 hjälper Danderyds församling också till att avlöna en projektledare på plats i Chekereni, betala skolmaterial, kläder och måltider till 50 barn som lever i extrem fattidom. Allt detta kan vi göra tack vare engagemang och generösa bidrag från Danderydsbor och stiftelser.

Du kan stödja!
Under 2020 har Danderyds församling satsat extra på kvinnors utbildning i mänskliga rättigheter, juridik, entreprenörskap och hälsa. Församlingen har oockså gett ekonomiskt stöd för att öka den materiella standarden på ett par olika förskolor. Om du vill skänka pengar till något av projekten kan du sätta in pengar till Danderyds församling, pg 7 29 12-9. Märk inbetalningen med Moshi och ange särskilt om det är något speciellt du vill stödja. Om du inte skriver ett speciellt projekt använder vi ditt bidrag där det gör störst nytta.
Swish: 1233 112 653 (skriv Moshi i meddelandet)

Vill du engagera dig? 
Om du praktiskt vill vara med och arbeta med Moshi är du välkommen att kontakta Jenny Sigeman, samordnare. jenny.a.sigeman@svenskakyrkan.se