Meny

Moshi

Moshi är en stad i norra Tanzania, omgiven av många byar och belägen vid berget Kilimanjaros fot.

Dess nedre sluttningar är bördiga med banan- och kaffeodlingar. På den vidsträckta slätten nedanför berget odlas främst majs, ris och sockerrör. Området är ofta utsatt för svår torka och ibland våldsamma översvämningar vilket gör människors livsvillkor mycket osäkra.

I Moshiområdet finns Svenska kyrkan i Danderyds tanzaniska vänförsamlingar. Danderyds församling vill tillsammans med församlingarna i Moshi, arbeta för att utbytet mellan oss skall vara ömsesidigt och så brett som möjligt för att ge oss alla vänner, insikter och ny kunskap.

Vår vision
Att tillsammans med andra inom den världsvida kristna gemenskapen delta i Guds mission och dela på det som vi har fått. Att i mötet mellan olika kulturer försöka förstå vad våra verkliga behov är. Att åstadkomma en utveckling tillsammans, både andligt, kulturellt och materiellt, som gör oss alla till helare människor.

Aktuella projekt 2019
Idag finns olika projekt inom utbildning, miljö, hälsa och mjölkprojektet med mejeri och mjölk till skolbarn. Danderyds församling hjälper till att bygga solceller och borra brunnar. Under november månad 2019 var Jenny Sigeman, Ida Grimstedt, Staffan Hellgren och Maria Gibbs från Moshigruppen på besök i området för att möta representanter för vänförsamlingarna runt Moshi och inspektera pågående projekt. Under 2019 har Danderyds församling och Moshigruppen stöttat brunnsborrning i byarna Mtakuja och Josho, mejeriet i Fukeni, en omfattande renoveringa av skolan Agape learningcenter i Moshi, bidrag till skolavgifter för barn i Chekereni samt omfattande trädplanteringar med mera. De flesta projekt fungarar mycket bra tack vare lokalt engagemang och generösa bidrag från Danderydsbor och stiftelser.

Du kan stödja!
Under 2020 kommer Danderyds församling att satsa extra på kvinnors utbildning i mänskliga rättigheter, juridik, entreprenörskap och hälsa. Församlingen kommer också att ge ekonomiskt stöd för att öka den materiella standarden på ett par olika förskolor. Om du vill skänka pengar till något av projekten kan du sätta in pengar till Danderyds församling, pg 7 29 12-9. Märk inbetalningen med Moshi. Pengarna går till de projekt där de just nu gör störst nytta.
Swish: 1233 112 653 (skriv Moshi i meddelandet)

Vill du engagera dig? 
Om du praktiskt vill vara med och arbeta med Moshi är du välkommen att kontakta Jenny Sigeman, samordnare. jenny.a.sigeman@svenskakyrkan.se