Foto: Shutterstock

Moshi

Moshi är en stad i norra Tanzania, omgiven av många byar och belägen vid berget Kilimanjaros fot. Här har Danderyds församling flera vänförsamlingar och driver en rad olika projekt för att stödja bland annat skolor och mejeri i området.

På bergets nedre sluttningar är marken bördig med banan- och kaffeodlingar. På den vidsträckta slätten nedanför Kilimanjaro odlas främst majs, ris och sockerrör. Området är ofta utsatt för svår torka och ibland våldsamma översvämningar vilket gör människors livsvillkor mycket osäkra.

Danderyds församling vill tillsammans med församlingarna i Moshi, arbeta för att utbytet är ömsesidigt och så brett som möjligt för att ge alla, insikter och ny kunskap.

Projekt genomförda 2020-2021
Idag finns olika projekt inom utbildning, miljö, hälsa och mjölkprojektet med mejeri och mjölk till skolbarn. Danderyds församling hjälper till att bygga solceller, borra brunnar, renovera skolan Agape learningcenter i Moshi, bidrar till skolavgifter för barn i Chekereni samt omfattande trädplanteringar.

Danderyds församling finansierade byggandet av murar runt förskolorna i flera byar för att skydda barnen från trafik. Under 2020 hjälpte Danderyds församling också till att avlöna en projektledare på plats i Chekereni, betala skolmaterial, kläder och måltider till 50 barn som lever i extrem fattidom. Allt detta är möjligt att genomföra tack vare engagemang och generösa bidrag från Danderydsbor och stiftelser.

Du kan stödja!
Om du vill skänka pengar till något av projekten kan du sätta in pengar till Danderyds församling, pg 7 29 12-9. Märk inbetalningen med Moshi och ange särskilt om det är något speciellt du vill stödja. Om du inte skriver ett speciellt projekt används bidraget där det gör störst nytta.
Swish: 1233 112 653 (skriv Moshi i meddelandet)

Vill du engagera dig? 
Om du praktiskt vill vara med och arbeta med Moshi är du välkommen att kontakta: maria.gibbs.persson@svenskakyrkan.se

Kvinnor lagar mat.

Moshi - nu och då

Vänförsamlingarna är Fukeni, Kiboroloni samt Chekereni med underförsamlingar. Fukeni församling ligger på sluttningen till berget Kilimanjaro.

Mjölkprojektet

Mjölkprojektet är egentligen ett tredelat projekt som består av ett kollektivt drivet minimejeriet i Fukeni, mjölk till barn i sju skolor längst dalen ovanför och nedanför Fukeni samt mjölk till förskolebarn i Fukeni, Agape Learning Center och Chekereni med underförsamlingar.

Utbildningsprojekt runt Moshi

Både barn, ungdomar och vuxna erbjuds utbildning i våra samarbetsprojekt i området kring Moshi i norra Tanzania

Ge ditt stöd till Moshi

I norra Tanzania driver Danderyds församling en rad gemensamma projekt tillsammans med vänförsamlingar kring staden Moshi. Läs mer här om vilka projekt som är aktuella och vilka vi har kunnat genomföra under 2021 tack vare generösa bidrag från Danderydsbor.