Foto: Jenny Sigeman

Mjölkprojektet

Mjölkprojektet är egentligen ett tredelat projekt som består av ett kollektivt drivet minimejeriet i Fukeni, mjölk till barn i sju skolor längst dalen ovanför och nedanför Fukeni samt mjölk till förskolebarn i Fukeni, Agape Learning Center och Chekereni med underförsamlingar.

Kollektivt minimejeri i Fukeni
Mjölken ger dels inkomster för familjer med kor, dels arbetstillfällen på mejeriet. Familjerna får en inkomst genom att sälja sin mjölk till mejeriet vilket leder till både ekonomisk och matmässig trygghet. Idag har mejeriet sex anställda och cirka 200 småbönder med respektive 1-3 kor levererar mjölk till det kollektivt ägda mejeriet. Det resulterar i 400-1000 liter mjölk per dag, beroende på säsong.

På mejeriet produceras främst mjölk, eller mtindi som kan liknas vid vår filmjölk. Även yoghurt, grädde, smör och ost av olika slag tillverkas i mindre skala och säljs till hotell och matbutiker i Moshi.

Mjölk till skolbarn och förskolebarn 
Mjölken bidrar till att förbättra barns hälsa och utbildning och är ett bra tillägg i de ofta näringsfattiga måltiderna som barnen får i skolan eller hemma. En mer näringsrik kost har många positiva aspekter. Bland annat ger den bättre kognitiv utveckling som leder till bättre inlärningsförmåga hos barnen.

Sedan 2006 levererar mejeriet mjölk till skolbarn i sju grundskolor som är placerade i dalen nedanför Fukeni. Danderyds församling och Österåker-Östra Ryds församling sponsrar med en halvliter mjölk per barn i veckan till ca 2500 skolbarn. En vision är att alla barn skall få ett glas mjölk om dagen men så ser det inte ut idag. Detta kräver större ekonomiskt stöd samt jämnare produktion av mtindi på mejeriet.

Sedan 2012 levererar mejeriet även mjölk till alla förskolor i Chekereni församling med underförsamlingar, till två förskolor i Fukeni samt till Agape Learning Center. Förskolebarnen får cirka 750 ml mjölk i veckan, vilken de dricker direkt eller blandar med den majsgröt som barnen får till lunch varje dag.

Du kan stödja!
Om du vill skänka pengar till något av projekten kan du sätta in pengar till Danderyds församling, pg 7 29 12-9. Märk inbetalningen med Moshi och det projekt du vill stödja.
Swish: 1233 112 653 (skriv Moshi i meddelandet)

Vill du engagera dig? 
Om du praktiskt vill vara med och arbeta med Moshi är du välkommen att kontakta Jenny Sigeman, samordnare för Moshi-samarbetet i Danderyds församling.