Livet och leken

Lek och andlighet bor på samma plats i vårt inre.. Där kan vi få vara fria, fantisera, pröva och leka. I ett nytt nummer av LIVET kan du läsa om Clownmedicin och hur satirikern, prästen, tecknaren, författaren och grafikern Kent Wisti tänker om den allvarliga leken.

Är det verkligen rätt läge att göra ett nummer om lek när hela vår tillvaro utmanas av Corona-pandemin? Absolut är svaret. Leken har många dimensioner och handlar både om att lära, fantisera, skratta, gråta, skapa deltaktighet - ofta utifrån ramar som reglerar leken. I det här numret kan du läsa om sjukhusclownerna som får dementa att locka fram sitt gamla jag, förskolläraren Åsa som leker monster på jobbet och Kent Wisti som beskriver kyrkans liturgi som en sorts lek. 

Här finns också sommarens konserter, läger för små och stora, pilgrimsvandringar, utflykter och mycket annat. Det mesta hoppas vi ska kunna genomföras - men det finns en del aktiviteter som vi måstekanske måste skjuta på eller ställa in utifrån Folkhälsoinstitutets riktlinjer. På hemsidan hittar du aktuell information. 

Välkommen att läsa Livet här Livet och leken, nr 2 2020

Livet är en tidning som ges ut av Danderyds församling fyra gånger per år - till alla hushåll i Danderyds kommun och till prenumeranter. Du kan även hämta Livet i kyrkor och församlingslokaler. Varje nummer har ett tema men här hittar du även musikprogram, föredrag, gudstjänster och annat som händer i Danderyds församling.