Ledarutbildningen och SKUDA

Alla behöver goda förebilder. Bli en du också!

Ledarutbildningen

Är du konfirmerad och vill utveckla dina ledaregenskaper?
I så fall ska du anmäla dig till vår ledarutbildning!

Vad är ledarutbildning?
Alla kan vara ledare. Ledarutbildningen är en möjlighet för dig
att utveckla dina ledaregenskaper och öka din kunskap i gott ledarskap. Du kommer att ha nytta av det av det du lär i många fler sammanhang än inom kyrkan, det kan vi lova. Ledarutbildningen är kostnadsfri, Danderyds församling står för allt. Det är för att vi tycker att det är viktigt med nästa generations ledare. Efter fullföljd utbildning får du ett intyg och möjlighet att använda oss som är utbildningsansvariga som referenser.

Foto: Magnus Aronson

Vad gör vi där?
Vi jobbar med ämnen som pedagogik, metodik, att prata inför en grupp, bibelkunskap, gott ledarskap, etik, skapande, drama, förmedling av kunskap, planering, andakt, gruppdynamik, kroppsspråk, gruppsykologi m.m.

Vad kan jag göra som ledare?
Ledare behövs på olika sätt i församlingens verksamhet.
Som utbildad ledare kan man få erbjudanden om viktiga uppdrag. Det kan till exempel vara att åka med på läger med konfirmandgrupper, i verksamheter som gudstjänster, konserter eller ungdomskvällar, att åka med på resor m. m. Uppdragen kan se olika ut men handlar alla om att vara en god förebild och ha roligt!

Vad krävs av mig?
Testa! Utbildningen är ett erbjudande som du själv väljer.
Vi arbetar med metoder som gör lärandet roligt och har inga prov eller förhör. Vi utgår från 100 % närvaro – det man missat finns inte med på intyget. Självklart får man hoppa av om man mot förmodan inte skulle kunna, hinna eller vilja.

När är det ledarutbildningshelg?
Ledarutbildningen sträcker sig över fyra terminer med två helger/termin. Vilka helger det blir meddelas när utbildningen börjar.

Hur anmäler jag mig?
Kontakt: Louise Almén, församlingspedagog

SKUDA - Svenska kyrkans unga i Danderyd
Danderyds lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Svenska kyrkans unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Som fristående organisation har Svenska kyrkans unga möjlighet att påverka den verksamhet som Svenska kyrkan anordnar både lokalt och nationellt.

I Danderyd finns ett nära samarbete mellan Svenska kyrkans unga och församlingen. SKUDAS ordförande är Mickel Malmberg.

Följ SKUDA på Instagram @skudanderyd så har du koll på vad som händer!