Foto: Joakim Carlström/ikon

Kyrktaxi

Du som har svårt att ta dig till eller från gudstjänster och andra samlingar med andakt har möjlighet att åka kyrktaxi.

Du som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp har svårt att ta dig till och från gudstjänster och andra samlingar där andakt förekommer har möjlighet att åka så kallad kyrktaxi inom församlingens område (motsvarar Danderyds kommuns gränser).

Det gäller samlingar och kyrkliga handlingar i kyrka/lokal tillhörande Svenska kyrkan i Danderyd samt till lokal inom församlingen där präst eller diakon anordnar verksamhet enligt ovan.

Kyrktaxisubventionen består av att församlingen står för hela taxikostnaden bortsett från 20 kr/resa som betalas av resenären. Taxicheckar till ett värde av 20 kr/styck köps i förväg hos diakoner, kyrkvaktmästare, kyrkvärd eller på expeditionen i Danderyds församlingsgård.

Taxi bokas hos Taxi Stockholm, 08-15 00 00.

Taxikvitto från taxichauffören lämnas till tjänstgörande kyrkvaktmästare eller kyrkvärd