Foto: Magnus Aronson

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten ansvarar för skötseln av Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats, bokning av gravsättning och gravvisning och mycket annat. Välkommen att höra av dig för ett besök och med dina frågor.

Aktuellt: 

 • Dags att ta bort gravlyktan - senast 30/4. 
  Äntligen är det vår och på begravningsplatserna börjar förberedelserna inför sommarsäsongen. Gravlyktor/gravljus får stå på gravarna 1 oktober-30 april. Därefter plockas lyktorna bort och placeras under en period på ett avskilt område där man kan hämta sin lykta. 
  Karta - uppställningsplats för borttagna gravlyktor på Danderyds kyrkogård.
  Karta - uppställningsplats för borttagna gravlyktor på Djursholms begravningsplats.
 • Erbjudande om skötsel av gravsten 
  Flera av gravrättsinnehavare med gravsten har fått erbjudandet ”Vi tar hand om din gravsten” och en kostnad för arbetet. Detta är dock ingen tjänst som Begravningsverksamheten i Danderyds församling erbjuder utan det kommer från ett privat företag. Om du, som är gravrättsinnehavare, inte önskar denna tjänst är det bara att slänga erbjudandet. Vi ber gravrättsinnehavare att vara uppmärksamma på avsändaren, så att erbjudandet inte förväxlas med skötselfakturan från Danderyds församling.Har du några frågor kring detta, kontakta gärna begravningsverksamheten via e-post: danderyd.begravning@svenskakyrkan.se 
 • Begravningsverksamheten söker kontakt med anhöriga till ett antal gravar. (Skyltade gravar - pdf)
 • Tillsammans med gravrättsinnehavaren ansvarar Danderyds församling för att Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats hålls i ett ordnat och värdigt skick. Under maj-september inventeras gravar med bristande skötsel och gravrättsinnehavare kontaktas. För den som bor långt borta eller av någon annan anledning har svårt att utföra skötseln av graven själv finns möjligheten att anlita Danderyds församling. 
 • Vi är nu klara med kontrollen av alla gravstenar och en sista efterkontroll kommer ske våren 2024. Det kan därför sitta kvar skyltar på gravar med rasrisk. Skylten tas bort när gravstenen blir godkänd till våren.

Danderyds församling är huvudman för begravningsverksamheten. Begravningsverksamheten styrs av Begravningslagen och staten ansvarar för tillsynen av huvudmännen.

Begravningsverksamheten
Kyrkogårdskontoret finns i Församlingens Hus vid Danderyds kyrkogårds nordöstra entré.
Besöksadress/postadress: Angantyrvägen 39, 182 54 Djursholm.

Telefontid:
Måndag, tisdag och torsdag 10.00-12.00 och 13.00-14.00. Fredag 10.00-12.00. (Sommartid 17/6-30/8: måndag-fredag 9.00-12.00) 
Telefon: 08-568 957 39 
Epost: danderyd.begravning@svenskakyrkan.se 

Besökstid: 
Måndag, tisdag och torsdag, 10.00-12.00 och 13.00-14.00. Onsdag 10.00-12.00 och 13.00-15.00. Fredag 10.00-12.00. 
(Sommartid 17/6-30/8: måndag, tisdag, torsdag och fredag 9.00-12.00)

Här kan du: 
– få hjälp med frågor som rör gravskötsel, gravrätter, medgivanden, blanketter/kartor med mera.
– boka tid för gravsättning och för att utse en ny grav.

Administratörer
Anneli Domajnko 
Telefon: 08-568 957 39 
Epost: anneli.domajnko@svenskakyrkan.se 

Lisa Tidemalm
Telefon: 08-568 957 39
Epost: lisa.tidemalm@svenskakyrkan.se

Samordnare
Sylvia Näslund
Telefon: 08-568 957 39
Epost: sylvia.naslund@svenskakyrkan.se

Kapellvaktmästare/administratör 
Gunnar By-Skoglund 
Telefon: 08-568 957 39 
Epost: gunnar.byskoglund@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdschef
Per Henrik Hinder
Telefon: 08-568 957 46  
Epost: perhenrik.hinder@svenskakyrkan.se

Djursholms begravningsplats
Besöksadress: Ymervägen 55, Djursholm
Övriga kontaktuppgifter – se ovan.

Hitta gravar
Du kan söka efter gravsatta i Danderyd på svenskagravar.se. Observera att du måste vara relativt specifik när du söker, både när det gäller namn och gravplatsnummer. Vid sökning på gravnummer går det inte att enbart skriva ”99”, utan man måste ange ”0099”. Heter graven ”0099F” måste F vara versalt. Det förekommer att gravar/gravsatta inte är kopplade till gravkartan. 

Danderyds kyrkogård

Danderyds kyrkogård ligger främst söder och öster om Danderyds kyrka och skymtar fram mellan träden när man passerar på E 18 i riktning mot Norrtälje.

Djursholms begravningsplats

Djursholms begravningsplats är en skogskyrkogård. Här är många gravtexter inristade direkt på berghällen eller på friliggande stenar. Gravplatsen togs i bruk på 1890-talet men invigdes 1904.

Gravrätt

Alla avlidna som har varit folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats i 25 år. Detta ingår i den obligatoriska begravningsavgiften. Gravplatser kan upplåtas utan, med begränsad eller med gravrätt .

Vett och etikett på kyrkogården

För att kyrkogårdarna ska kunna hållas vackra och värdiga finns det några saker som du bör känna till. Så här vill vi ha det på våra begravningsplatser.

Gravskötsel

Skötsel av gravar ingår inte i den allmänna begravningsavgiften utan gravens innehavare ansvarar för detta. Man kan själv ta hand om graven eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

Blanketter och kartor

Här hittar du begravningsverksamhetens blanketter samt kartor över Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats.

Ordna begravning

Här kan du läsa mer om hur du ordnar en begravning. Begravningar i Danderyds församling kan ske i Danderyds kyrka, Petruskyrkan, Sätraängskyrkan, Sjukhuskyrkans kapell, Klockare Malms kapell och i Altorps kapell. Borgerliga begravningar äger rum i Altorps kapell och Klockare Malms kapell.

Välj gravplats

Det finns flera alternativ för en gravplats. Här finns en presentation av kistgrav, urngrav, askgravplats, minneslund, barnminneslund, det muslimska gravområdet, spridning av aska i askminneslund eller på annan plats.

Begravningsavgift

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och Danderyds församling ansvarar för begravningsverksamheten inom Danderyds kommun.

Begravningsombud

För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan finns ett begravningsombud som ska ha kännedom om begravningsverksamheten för att ta tillvara de som inte är kristna och övriga religioners önskemål.