Danderyds kyrkogård i höstmorgondis.
Foto: Jenny Sigeman

Kyrkogårdsförvaltningen

Här hittar du information hur du går tillväga för att ordna en gravsättning/begravning. Du kan läsa om våra kyrkogårdar/gravplatser och hittar också kontaktuppgifter till Kyrkogårdsförvaltningen. Se under rubriken nyheter på den här sidan.

Nyheter: Vi är nu klara med kontrollen av alla gravstenar och de som fått en skylt på graven kommer att bli kontaktade via brev. I maj 2023 blir det en efterkontroll av berörda gravstenar.

DANDERYDS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING
Kyrkogårdskontoret finns i Församlingens Hus vid Danderyds kyrkogårds nordöstra entré.
Besöksadress/postadress: Angantyrvägen 39, 182 54 Djursholm. (Bredvid Danderyds kyrka)

Öppettider:
måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00. 
tisdag kl. 10.00-12.00 och 13.00-14.00. 
Telefon: 08-568 957 39 
Epost: danderyds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Här kan du få: 
– hjälp med frågor som rör gravskötsel, gravrätter, medgivanden, blanketter/kartor med mera.
– boka tid för gravsättning och för att utse en ny grav.

Administratörer
Lisa Tidemalm
Telefon: 08 568 957 39
Epost: Lisa Tidemalm

Marianne Didenbäck
Telefon: 08-568 957 39
Epost: Marianne Didenbäck

Samordnare
Sylvia Näslund
Telefon: 08-568 957 39
Epost: Sylvia Näslund

Kapellvaktmästare/administratör 
Gunnar By-Skoglund 
Telefon: 08-568 957 39 
Epost: Gunnar By-Skoglund

Kyrkogårdschef
Per Henrik Hinder
Telefon: 08-568 957 46  
Epost: Per Henrik Hinder

Biträdande kyrkogårdschef
Anette Drammeh
Telefon: 08-568 957 40 
Epost: Anette Drammeh

Djursholms begravningsplats
Besöksadress: Ymervägen 55, Djursholm
Övriga kontaktuppgifter – se ovan.

Hitta gravar
Du kan söka efter gravsatta i Danderyd på svenskagravar.se. Observera att du måste vara relativt specifik när du söker, både när det gäller namn och gravplatsnummer. Vid sökning på gravnummer går det inte att enbart skriva ”99”, utan man måste ange ”0099”. Heter graven ”0099F” måste F vara versalt. Det förekommer att gravar/gravsatta inte är kopplade till gravkartan. 

Danderyds kyrkogård

Danderyds kyrkogård ligger främst söder och öster om Danderyds kyrka och skymtar fram mellan träden när man passerar på E 18 i riktning mot Norrtälje.

Djursholms begravningsplats

Djursholms begravningsplats är en skogskyrkogård. Här är många gravtexter inristade direkt på berghällen eller på friliggande stenar. Gravplatsen togs i bruk på 1890-talet men invigdes 1904.

Gravrätt

Alla avlidna som har varit folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats i 25 år. Detta ingår i den obligatoriska begravningsavgiften. Gravplatser kan upplåtas utan, med begränsad eller med gravrätt .

Vett och etikett på kyrkogården

För att kyrkogårdarna ska kunna hållas vackra och värdiga finns det några saker som du bör känna till. Så här vill vi ha det på våra begravningsplatser.

Gravskötsel

Skötsel av gravar ingår inte i den allmänna begravningsavgiften utan gravens innehavare ansvarar för detta. Man kan själv ta hand om graven eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

Blanketter och kartor

Här hittar du Kyrkogårdsförvaltningens olika blanketter samt kartor över Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats.

En svartklädd kvinna och en svartklädd man bugar framför en kista med blommor på.

Ordna begravning

Här kan du läsa mer om hur du ordnar en begravning. Begravningar i Danderyds församling kan ske i Danderyds kyrka, Petruskyrkan, Sätraängskyrkan, Sjukhuskyrkans kapell, Klockare Malms kapell och i Altorps kapell. Borgerliga begravningar äger rum i Altorps kapell och Klockare Malms kapell.

Välj gravplats

Det finns flera alternativ för en gravplats: Kist – och/eller urngrav, askgravplats, minneslund, spridning av aska till havs med mera..

Begravningsavgift

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och Danderyds församling ansvarar för begravningsverksamheten inom Danderyds kommun.

Begravningsombud

För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan finns ett begravningsombud som ska ha kännedom om begravningsverksamheten för att ta tillvara de som inte är kristna och övriga religioners önskemål.