Danderyds kyrkogård i höstmorgondis.
Foto: Jenny Sigeman

Kyrkogårdsförvaltningen

Här hittar du information hur du går tillväga för att ordna en begravning. Du kan läsa om våra kyrkogårdar/gravplatser och hittar också kontaktuppgifter till Kyrkogårdsförvaltningen. Just nu söker vi ett antal gravrättsinnehavare som vi omgående behöver få kontakt med. Se under rubriken nyheter på den här sidan.

Nyheter: DANDERYDS FÖRSAMLING SÖKER GRAVRÄTTSINNEHAVARE
Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på vissa gravplatser sedan 2018 med uppmaningen »Kontakta kyrkogårdsförvaltningen « i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare, se nedan.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Skyltar har satts ut på följande förtecknade gravplatser, se bifogat dokument.

Är du innehavare till någon av dessa gravar, kontakta kyrkogårdsförvaltningen som är öppen måndag–fredag 10.00–12.00 och 13.00–15.000 per tel. 08-568 957 39 eller via mail: danderyds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se, per brev till adress: Danderyds församling, Box 2021, 182 02 Danderyd.

DANDERYDS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING
Expeditionen – för Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats 
Kyrkogårdskontoret finns i Församlingens Hus vid Danderyds kyrkogårds nordöstra entré.
Besöksadress: Angantyrvägen 39, 182 54 Djursholm. (Bredvid Danderyds kyrka)
Postadress: Box 2021, 182 02 Danderyd.
Kontorstid: måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 10.00-15.00. (Stängt för lunch 12.00-13.00) 
tisdag kl. 10.00-14.00. (Stängt för lunch 12.00-13.00)
Telefon: 08-568 957 39 
E-post: danderyds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Här kan du få: 
– hjälp med frågor som rör gravskötsel, gravrätter, blanketter med mera.
– boka tid för att utse en ny grav.

Administratörer
Marianne Didenbäck
tel: 08-568 957 39,
epost: Marianne Didenbäck

Lisa Tidemalm
tel:· 08 568 957 39
epost: Lisa Tidemalm

Sylvia Näslund
tel: 08-568 957 39
epost: Sylvia Näslund

Biträdande kyrkogårdschef: Anette Drammeh
Telefon: 08-568 957 40 SMS/MMS: 00725-780 525
e-post: anette.drammeh@svenskakyrkan.se 

Kyrkogårdschef: Per Henrik Hinder
Telefon: 08-568 957 46  
e-post: Per Henrik Hinder

Djursholms begravningsplats
Besöksadress: Ymervägen 55, Djursholm
Övriga kontaktuppgifter – se ovan.

Hitta gravar
Du kan söka efter gravsatta i Danderyd på svenskagravar.se. Observara att  du måste vara relativt specifik när du söker, både när det gäller namn och gravplatsnummer. Vid sökning på gravnummer kan du inte bara skriva ”99”, utan måste ange ”0099”. Heter graven ”0099F” måste F vara versalt. Det förekommer att gravar/gravsatta inte är kopplade till gravkartan.