Danderyds kyrkogård i höstmorgondis.
Foto: Jenny Sigeman

Kyrkogårdsförvaltningen

Här hittar du information hur du går tillväga för att ordna en begravning. Du kan läsa om våra kyrkogårdar/gravplatser och hittar också kontaktuppgifter till Kyrkogårdsförvaltningen.

DANDERYDS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Expeditionen – för Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats 
Kyrkogårdskontoret finns i Församlingens Hus vid Danderyds kyrkogårds nordöstra entré.
Besöksadress: Angantyrvägen 39, 182 54 Djursholm. (Bredvid Danderyds kyrka)
Postadress: Box 2021, 182 02 Danderyd.
Kontorstid:
måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 10.00-15.00. (Stängt för lunch 12.00-13.00) 
tisdag kl. 10.00-14.00. (Stängt för lunch 12.00-13.00)
Telefon: 08-568 957 39 
E-post: danderyds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Här kan du få: 
– hjälp med frågor som rör gravskötsel, gravrätter, blanketter med mera.
– boka tid för att utse en ny grav.

Administratörer
Marianne Didenbäck
tel: 08-568 957 39,
epost: Marianne Didenbäck

Gunnar By-Skoglund
tel: 08-568 957 39, 
epost: Gunnar By Skoglund

Sylvia Näslund
tel: 08-568 957 39
epost: Sylvia Näslund

Kyrkogårdschef: Anette Drammeh
Telefon: 08-568 957 40 SMS/MMS: 00725-780 525
e-post: anette.drammeh@svenskakyrkan.se 

Djursholms begravningsplats
Besöksadress: Ymervägen 55, Djursholm
Övriga kontaktuppgifter – se ovan.

Hitta gravar
Du kan söka efter gravsatta i Danderyd på svenskagravar.se. Observara att  du måste vara relativt specifik när du söker, både när det gäller namn och gravplatsnummer. Vid sökning på gravnummer kan du inte bara skriva ”99”, utan måste ange ”0099”. Heter graven ”0099F” måste F vara versalt. Det förekommer att gravar/gravsatta inte är kopplade till gravkartan. 

Säkring av gravstenar
Frågor har kommit om varför stenar, som har säkrats genom Danderyds församlings erbjudande till gravrättsinnehavare, upplevs sitta lösare än före säkringen. Detta beror på att stenarna monterats med viss rörelsemån för att stå emot tjälförskjutning. Se mer här:

Här kan du läsa mer om hur du ordnar en begravning. Begravningar i Danderyds församling kan ske i Danderyds kyrka, Petruskyrkan, Sätraängskyrkan, Sjukhuskyrkans kapell, Danderyds kyrkas lilla kapell och i Altorps kapell. Borgerliga begravningar äger rum i Altorps kapell och Danderyds kyrkas lilla kapell.

Ordna begravning

Här kan du läsa mer om hur du ordnar en begravning. Begravningar i Danderyds församling kan ske i Danderyds kyrka, Petruskyrkan, Sätraängskyrkan, Sjukhuskyrkans kapell, Danderyds kyrkas lilla kapell och i Altorps kapell. Borgerliga begravningar äger rum i Altorps kapell och Danderyds kyrkas lilla kapell.

För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan finns ett begravningsombud som ska ha kännedom om begravningsverksamheten för att ta tillvara de som inte är kristna och övriga religioners önskemål.

Begravningsombud

För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan finns ett begravningsombud som ska ha kännedom om begravningsverksamheten för att ta tillvara de som inte är kristna och övriga religioners önskemål.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige med undantag av Stockholms stad och Tranås där det är respektive kommun som ansvarar för huvudmannaskapet.

Begravningsavgift

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige med undantag av Stockholms stad och Tranås där det är respektive kommun som ansvarar för huvudmannaskapet.

Skötsel av gravar ingår inte i den allmänna begravningsavgiften utan gravens innehavare ansvarar för detta. Man kan själv ta hand om graven eller köpa tjänsten av Kyrkogårdsförvaltningen. 
Nyhet för 2020 är till exempel en mycket förmånlig skötsel som inkluderar perenna växter. Läs mer här nedan!

Gravskötsel

Skötsel av gravar ingår inte i den allmänna begravningsavgiften utan gravens innehavare ansvarar för detta. Man kan själv ta hand om graven eller köpa tjänsten av Kyrkogårdsförvaltningen. Nyhet för 2020 är till exempel en mycket förmånlig skötsel som inkluderar perenna växter. Läs mer här nedan!

För att kyrkogårdarna ska kunna hållas vackra och värdiga finns det några saker som du bör känna till. Så här vill vi ha det på våra begravningsplatser.

Vett och etikett på kyrkogården

För att kyrkogårdarna ska kunna hållas vackra och värdiga finns det några saker som du bör känna till. Så här vill vi ha det på våra begravningsplatser.

Det finns flera alternativ för en gravplats: kist- och/eller urngrav, minneslund, spridning av aska till havs, gravsättning i askspridningslund med mera.

Välj gravplats

Det finns flera alternativ för en gravplats: kist- och/eller urngrav, minneslund, spridning av aska till havs, gravsättning i askspridningslund med mera.

Alla avlidna som har varit folkbokförda i Sverige har rätt till  en gravplats i 25 år. Detta ingår i den obligatoriska begravningsavgiften. Gravplatser kan upplåtas utan (minneslund och askspridningslund), med begränsad (askgravplats) eller med gravrätt (kist- eller urngrav)

Gravrätt

Alla avlidna som har varit folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats i 25 år. Detta ingår i den obligatoriska begravningsavgiften. Gravplatser kan upplåtas utan (minneslund och askspridningslund), med begränsad (askgravplats) eller med gravrätt (kist- eller urngrav)