En psalmbok, en kopp med godis och en träklubba ligger på ett bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkofullmäktige sammanträder 18/5

Två gånger om året sammanträder Danderyds kyrkofullmäktige. På onsdag 18 maj kl. 19.00 är det dags för vårens möte och det äger rum i Församlingens Hus. Kyrkofullmäktiges är offentliga. Välkommen du som är intresserad av församlingens uppdrag, verksamhet och ekonomi.

På vårens möte är det bland annat godkännande av årsredovisning ach verksamhetsuppföljning för 2020 som står på agendan. Övriga punkter är i urval: 

  • godkännande av årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2021
  • beslut om disposition av årets resultat
  • fastställande av Lokalförsörjningsplan 
  • fastställande av Begravningsinstruktion

Här kan du ladda ner kungörelsen (pdf) med sammansträdets alla punkter.

Tid: onsdag 18 maj 19.00 
Plats: Församlingens Hus