Foto: Magnus Aronson IKON

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år. Kyrkorådet är församlingens styrelse och har bland annat omsorg om församlingslivet och att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning. 1 januari 2022 tillträder församlingens nya fullmäktige och kyrkoråd.

Kyrkorådet i Danderyds församling - t.o.m 20211231
Ledamöter
Anders Bergstrand, ordförande (Borgerligt alternativ)
Olof Bergendal, vice ordförande (För kyrkans framtid) 
Inger Ohlsson Blomberg, ledamot (Borgerligt alternativ)
Karin Nordvaller, ledamot (Borgerligt alternativ)
Emma Svedenblad, ledamot (För kyrkans framtid)
Peo Lannerö, ledamot (För kyrkans framtid) 
Lasse Camehagen, ledamot (Centern) 
Lars-Gunnar Wallin, ledamot (Liberaler i Danderyds församling) 
Anette Jellve, ledamot (Socialdemokraterna) 

Ersättare i kyrkorådet
Madeleine Guillo, ersättare (Borgerligt alternativ) 
Olle Reichenberg, ersättare (Borgerligt alternativ)
Astrid Roos Ydell, ersättare (För kyrkans framtid)
Hans Göran Andersson, ersättare  (För kyrkans framtid) 
Ulrica Sunnanstaf, ersättare (Liberaler i Danderyds församling) 
Lena Ringstedt, ersättare (Centern) 
Inger Jerstedt Ahl, ersättare (Socialdemokraterna)
Mats Svanberg, ersättare (Demokrati i Danderyds församling)

Kyrkofullmäktige i Danderyds församling - t.o.m 20211231
Ledamöter
Elisabet Carlberg, ordförande, (Borgerligt alternativ) 
Eva Lannerö, vice ordförande (För kyrkans framtid)
Lena Ringstedt, andre vice ordförande, (Centern)
Inger Jerstedt Ahl, ledamot, (Socialdemokraterna) 
Anders Bergstrand, ledamot (Borgerligt alternativ) 
Gunilla Friis, ledamot (Borgerligt alternativ)
Inger Olsson Blomberg, ledamot (Borgerligt alternativ) 
Anna-Lena Corell, ledamot (Borgerligt alternativ) 
Anna Sarkany, ledamot (Borgerligt alternativ) 
Owe Svantegård, ledamot (Borgerligt alternativ) 
Olle Reichenberg, ledamot (Borgerligt alternativ) 
Karin Nordvaller, ledamot (Borgerligt alternativ) 
Hans Hedin, ledamot (Borgerligt alternativ) 
Henrik Mattson, ledamot (För kyrkans framtid) 
Olof Bergendal, ledamot (För kyrkans framtid) 
Emma Svedenblad, ledamot (För kyrkans framtid) 
Astrid Roos Ydell, ledamot (För kyrkans framtid) 
Alexandra Holmberg, ledamot (För kyrkans framtid) 
Per-Ove Lannerö, ledamot (För kyrkans framtid) 
Christian Ljungdahl,  ledamot (Centern)
Gustaf Stjernberg, ledamot (Centern)
Vera Håkansson, ledamot (Liberaler i Danderyds församling)
Lars-Gunnar Wallin, ledamot (Liberaler i Danderyds församling) 
Anette Jellve, ledamot (Socialdemokraterna) 
Ted Modin, ledamot (Demokrati i Danderyds församling) 

Ersättare i kyrkofullmäktige
Rikard Jansson, ersättare (Borgerligt alternativ) 
Karin Ekstrand, ersättare (Borgerligt alternativ) 
Lena Strååt, ersättare (Borgerligt alternativ)
Madeleine Guillo, ersättare (Borgerligt alternativ)
Elisabeth Armfelt, ersättare (Borgerligt alternativ)
Inga von Corswant Naumburg, ersättare (För kyrkans framtid)
Hans Göran Andersson, ersättare (För kyrkans framtid)
Ingegerd Wrette Lundin, ersättare (För kyrkans framtid)
Pär Lindén, ersättare (För kyrkans framtid)
Lovisa Ulrika Eriksson, ersättare (Centern)
Jan Christer Eriksson, ersättare (Centern)
Ulrica Sunnanstaf,  ersättare (Liberaler i Danderyds församling)
Margareta Sandell, ersättare (Liberaler i Danderyds församling) 
Bernt Hofström, ersättare (Socialdemokraterna) 
Ulla Margareta Lilja, ersättare (Socialdemokraterna) 
Mats Svanberg, ersättare (Demokrati i Danderyds församling)
Bodil Andersson, ersättare (Demokrati i Danderyds församling) 

Utsedda ledamöter och ersättare till kyrkofullmäktige 2022-2025

Här kan du läsa vilka ledamöter och ersättare som kommer att sitta i nya kyrkofullmäktige i Danderyds församling som tillträder 1 januari 2022.