Foto: Magnus Aronson IKON

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år. Kyrkorådet är församlingens styrelse och har bland annat omsorg om församlingslivet och att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning.

Kyrkoråd 2022-2025
Utöver kyrkoherden består kyrkorådet av tio ordinarie ledamöter och sju ersättare. 

Ordinarie ledamöter
Ordförande Anders Bergstrand (BA). Kontakt: anders.bergstrand@svenskakyrkan.se  
Vice ordförande Emma Svedenblad (POSK) 
Bodil Ström (S) 
Lina Lunell (BA) 
Karin Nordvaller (BA) 
Lukas Johannesson (C) 
Ulrica Sunnanstaf (LiDF) 
Eva Lannerö (POSK) 
Hans-Åke Larsson (SD)  

Ersättare i kyrkorådet: 
Anette Jellve (S) 
Owe Svantegård (BA) 
Daniel Chun (BA) 
Lasse Camehagen (C) 
Torsten Greber (POSK) 
Pyret Hammarbäck (POSK) 
Gustaf Lagercrantz (SD)  

Kyrkofullmäktige 2022-2025 
Utsedda ledamöter och ersättare till kyrkofullmäktige 2022-2025.

Ordinarie ledamöter
Ordförande Peo Lannerö (POSK) 
Vice ordförande Inger Olsson-Blomberg (BA) 
Bodil Ström (S) 
Anette Jellve (S) 
Karin Nordvaller (BA) 
Lina Lunell (BA) 
Anders Bergstrand (BA) 
Olle Reichenberg (BA) 
Daniel Chun (BA) 
Owe Svantegård (BA) 
Anna-Lena Corell (BA) 
Mats Svanberg (BA) 
Lukas Johannesson (C) 
Christian Ljungdahl (C) 
Lars-Gunnar Wallin ((LiDf) 
Emma Svedenblad (POSK) 
Alexandra Holmberg (POSK) 
Pyret Hammarbäck (POSK) 
Torsten Greber (POSK) 
Pär Lindén (POSK) 
Randi Guldstrand (POSK) 
Richard af Ström (POSK) 
Eva Lannerö (POSK) 
Gustaf Lagercrantz (SD)
Hans-Åke Larsson (SD) 

Ersättare i kyrkofullmäktige 
Inger Jerstedt Ahl (S) 
Bernt Hofström (S) 
Gunilla Friis (BA) 
Mats Nilsson (BA) 
Susanna Fritzdorf (BA) 
Birgitta Härkönen Smidhammar (BA) 
Hans Hedin (BA) 
Ingela Gilljam Papinski (C) 
Jessica Johannesson (C) 
Ulrica Sunnanstaf (LiDf) 
Vera Håkansson ((LiDf) 
Åsa Husberg (POSK) 
Josefin Lehander (POSK) 
Johan Jörgensson (POSK) 
Hans Göran Andersson (POSK) 
Ingegerd Wrette Lundin (POSK) 
Elena Larsson (POSK)