Foto: Shutterstock

Korsvägsvandring på Danderyds kyrkogård och digitalt

Korsvägsvandringen börjar vid kyrkporten och finns på plats från fredag 22 mars till fredag 5 april. Gå när du vill, i den takt du själv önskar. Läs av qr-koderna med telefonens kamera för att se filmerna gjorda av prästerna Jenny Karlsson och Peter Johansson. Filmerna finns även att se här på hemsidan.

Korsvägsandakten är en urgammal kristen sed där vi får möjlighet att följa Jesus på vägen mot korset. Genom traditionen har vandringen kommit att bli 14 stationer för reflektion och andakt kring bibeltexter.

Vandringen här i Danderyd liknar ett poetiskt samtal med Jesus. Betraktelserna av prästen Jenny Karlsson sätter berättelsen om Jesus väg i relation till våra liv idag.

Korsvägsvandringen inleds med en “Prolog” och därefter följer de 14 stationerna. Vägen leder mot korset och slutar egentligen i dödens ovisshet. Vill man inte föregå påskdagen stannar man vid station 14. Annars fortsätter vandringen till ett “Appendix” som tar del av påskens livgivande budskap i ytterligare två stationer: Från död till liv och Mötet med den uppståndne.

Filmerna:

 Korsvägsandakt - Prolog 
1. Jesus döms till döden 
2. Jesus tar korset på sig 
3. Jesus faller för första gången 
4. Jesus möter sin välsignade Moder 
5. Korset läggs från Simon från Cyrene 
6. Veronica torkar Jesu ansikte 
7. Jesus faller för andra gången 
8. Jesus möter de gråtande kvinnorna 
9. Jesus faller för tredje gången 
10. Jesus blir avklädd 
11. Jesus fästes på korset 
12. Jesus dör på korset 
13. Jesus tas ned från korset 
14. Jesus läggs i graven 
15. Appendix 1 
16. Appendix 2

Hela filmen - här kan du se de 16 filmerna i en helhet.