Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kontroll av gravstenar 2022

Kyrkogårdsförvaltningen i Danderyd ansvarar för att under 2022 genomföra stensäkringskontroll.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att, under 2022, genomföra stensäkringskontroll. 

Det är viktigt att gravplatsen hålls i ett vårdat och värdigt skick enligt 7 kapitlet 3§ i begravningslagen. Dåligt förankrade gravstenar är en säkerhetsrisk både för 
besökare och för personalen på kyrkogården.

Om en gravsten inte uppfyller rådande krav, läggs den ned och en skylt sätts upp med ett meddelande till gravrättsinnehavaren.

Gravrättsinnehavaren/innehavarna är ansvariga för säkerheten samt för att åtgärda de gravstenar som inte klarar besiktningen och anses därmed vara en säkerhetsrisk. 

Se mer information på CGK:s (Centrala gravvårdskommittén). Webbsida: skkf.se/cgk/

Montering och kontroll av gravvårdar för entreprenörer och privatpersoner. (pdf)

Välkommen att kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen för frågor. 
Öppettider/telefontider: 
måndag, onsdag, torsdag och fredag 10.00–12.00 och 13.00–15.00 
tisdagar 10.00-12.00 och 13.00-14.00. 
Telefon: 08-568 957 39.
Besöksadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Angantyrvägen 39, Djursholm
E-post: danderyds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se