Konfirmation för vuxna

Även själen behöver träning! En grupp för alla över 16 år som är nyfikna på kristen tro och vill fundera tillsammans kring livets stora frågor. Man behöver inte vara döpt för att delta i sammanhanget.

Erbjudandet om konfirmation går aldrig ut. De erfarenheter, upplevelser och tankar du hittills samlat under livet är en tillgång när du fördjupar dig i livsfrågor och kristen tro tillsammans med andra. 

Tid: Söndagarna 29/1, 19/2, 19/3, 30/4, 21/5 och 4/6 11.00-ca 15.00.
Plats: Församlingens Hus
Kontakt: Henrik Mattsson, präst, 08-568 957 05, henrik.h.mattsson@svenskakyrkan.se

För att konfirmeras förutsätts att du är döpt. Konfirmationen bekräftar ditt dop. Kanske är du döpt som barn, är du inte det är du välkommen att bli döpt i samband med konfirmationen.

Dopet är en gåva till dig där Gud lovar att dela ditt liv alla dagar till tidens slut och att gå med dig på alla dina vägar. Det betyder att oavsett hur livet är så är Gud närvarande.

Det är en lika stor gåva oavsett när i livet du döps – som barn, tonåring eller vuxen. Vid dopet blir du också medlem i Svenska kyrkan.