Konfirmation för vuxna

Blev det aldrig av att du konfirmerades som tonåring? Kanske är det något som du har tänkt att du skulle vilja göra – för att lära dig mer om kristen tro och få tid att fundera kring livets stora frågor.

Det här är ett sammanhang för dig som tillsammans med andra vill lära sig mer och uppleva vad kristen tro kan vara.

Tid: Söndagarna 29/1, 19/2, 19/3, 30/4, 21/5 och 4/6 11.00-ca 15.00.
Plats: Församlingens Hus
Kontakt: Henrik Mattsson, präst, 08-568 957 05, henrik.h.mattsson@svenskakyrkan.se