Foto: Jenny Sigeman

Klockare Malms kapell

Klockare Malms kapell finns på Danderyds kyrkogård, bredvid Danderyds kyrka.

Det är ett intimt och vackert kyrkorum för det lilla dopet, vigseln eller begravningen.

Bredvid Klockare Malms kapell finns den nya bisättningsbyggnaden som blev färdig hösten 2016. Klockare Malms kapell renoverades samtidigt och återinvigdes hösten 2017.

Vem var Klockare Malm? 
Carl Fredrik Malm var en klockare i Danderyds församling på 1800-talet. Han ska ha varit upphov till klockaren i författaren August Blanches ”Klockaren i Danderyd”. 

”Carl Fredrik Malm, "orgelnist" och klockare i Danderyds församling 1803-1840. Hans berättelser sägs ligga till grund för författaren August Blanches bok "Klockaren i Danderyd". Enligt Blanche var klockare Malm av stor betydenhet inom sin socken. Han var en utmärkt organist och sångare. Trots att han ej var promoverad ansågs han dessutom som den skickligaste läkaren på många mil omkring. Han använde till och med latinska benämningar i sina recept. Visserligen var han ingen pedantisk latinare, ty han föreskrev t ex "Mandeloleum" och dylikt, men hans recept mottogs och expedierades på alla apotek i Stockholm. Han åkte bara i bondkärra och kurerade mestadels blott drängar och pigor. Blanche och klockare Malm blev mycket goda vänner och bytte om kvällarna många historier med varandra. Klockare Malm ligger begravd strax väster om ingången till Danderyds kyrka.” Källa: Historiska gatunamn, Danderyds kommun

Antal platser:
12 platser vid begravning med kista.
15 platser vid akt med urna.
15 platser vid vigsel och/eller dop.

Vill du boka Klockare Malms kapell?
Välkommen att ringa 08-568 957 10, måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Besöksadress: Angantyrv. 41, 182 54 Djursholm