Gröna blad med regndroppar i närbild.
Foto: Jenny Sigeman

Hållbarhet och miljö

Vårda skapelsen. Det är ett av de viktigaste budskapen i Bibeln. Här kan du läsa mer om vad Danderyds församling gör för att vårda det som Gud har skapat.

Våra livsmönster påverkar vårt jordklot och hela skapelsen liksom förutsättningarna för vår överlevnad. Hur ska vi hitta en livsstil som är hållbar både ekonomiskt, socialt och ekologiskt?

Grön flagg för Kyrkans förskola
2013 blev våra tre förskolor certifierade enligt Grön Flagg. (Håll Sverige rents miljöcertifiering av förskolor och skolor). Det handlar om att lära sig återvinna papper, plast, metall, matavfall (till biogas) samt att kompostera. Barnen deltar varje år på skräpplockardagen. Varje vecka är barnen i skogen för att uppleva, lära känna, vistas och leka i naturen. Pedagogerna talar med barnen och låter dem uppleva och fundera över enklare kretslopp som kompost, papperets och vattnets kretslopp. Ekologisk mjölk, Bregott, frukt, kaffe och te serveras. ”Grön dag” en dag i veckan då barn och pedagoger serveras vegetarisk mat i linje med vad FN rekommenderar. På förskolornas gårdar finns också insektshotell och fågelholkar som en del av arbetet för bibehållande av biologisk mångfald

Församlingens Hus 
Församlingens Hus, bredvid Danderyds kyrka, är byggt som ett miljömässigt hus med bergvärme, solfångare och miljömässigt valda material (betong och trä). På några av taken finns sedumväxter som binder vatten, minskar risken för översvämningar, renar luften, är bullerdämpande och ger jämnare temperatur i huset. Matavfall lämnas till rötning för att bli biogas. Papper, metall och plast sorteras för återvinning. Serveringen köper Fairtrade och ekologiska matvaror när det går. Från cateringfirmor levereras i huvudsak närodlat och ekologiska produkter. Vid Församlingens Hus finns bikupor som bidrar till den bologiska mångfalden och ger honung som finns till försäljning. Även betande får finns under säsong utanför Församlingen Hus som också bidrar till den biologiska mångfalden och håller landskapet öppet.

Församlingens fastigheter 
Värms upp med bergvärme, solvärme och/eller luftvärmepump. Vid kallare än minus 30 grader finns oljepanna i en lokal. Sedan hösten 2013 har vi kontrakt på endast grön el. Vi arbetar för att använda miljömärkta rengöringsmedel så långt det är möjligt. 2015 gjordes en energi-inventering av alla lokaler.

Kyrkogårdarna i Danderyd och Djursholm
Truck, bil och moped går på el. Handverktyg som går på uppladdningsbara batterier. På kyrkogårdarna finns fågelholkar. Löv, gräs och blommor komposteras. Från och med 2020 erbjuds alla som köper gravskötsel genom Kyrkogårdsförvaltningen att välja perenna växter. Dessa växter står säsong efter säsong och växer samtidigt till så att de kan delas och bli nya plantor. Smart både ur miljömässig och ekonomisk synvinkel!

Utbildning
Förtroendevalda och personal deltar regelbundet i olika kurser och workshops för att utbilda sig inom hållbarhet utifrån Svenska kyrkans diplomeringssystem och FN:s globala mål, Agenda 2030.

Vill du veta mer? 
Välkommen att kontakta kyrkoherde kristin.molander@svenskakyrkan.se, 08-568 957 01.