Foto: Christian Aid

Haiti behöver oss

Jordbävning, storm, skört säkerhetsläge. Människorna i Haiti behöver vårt stöd nu. Svenska kyrkan finns på plats redan idag.

Lördagens jordbävning har drabbat en redan utsatt befolkning hårt. Nu är stormen Grace på väg in över landet. Samtidigt är säkerheten och det politiska läget skört. Landets president mördades nyligen och många på Haiti är rädda, förvirrade och utan hem. Act Svenska kyrkans partner finns på plats och mobiliserar hjälpinsatser.

- Just nu sker en stor behovsinventering på plats i Haiti. Vi är i ständig kontakt med våra partner om vilka behov de ser och vi har ett specialutbildat team på plats som står redo att utföra de insatser som krävs, berättar Nathalie Töpperwien Blom, programsamordnare Act Svenska kyrkan.

Senare under söndagen möts fler medlemmar ur ACT-Alliansen för att samordna insatser. Vi behöver vara många som hjälps åt och nu behövs pengar för att stötta Haitis redan nödställda befolkning. Din gåva behövs idag!