Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Danderyds församling Besöksadress: Angantyrvägen 39, 18254 Djursholm Postadress: BOX 2021, 18202 DANDERYD Telefon:+46(8)56895700 E-post till Välkommen till Danderyds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrätt

Alla avlidna som har varit folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats i 25 år. Detta ingår i den obligatoriska begravningsavgiften. Gravplatser kan upplåtas utan (minneslund och askspridningslund), med begränsad (askgravplats) eller med gravrätt (kist- eller urngrav)

Gravplatser med gravrätt
Om ny gravsättning sker i samma grav under denna tid förlängs gravrättstiden med 25 år, räknat från den senaste gravsättningen. Gravrätten kan förnyas efter 25 år men då tillkommer en viss kostnad.

Alla gravar som upplåts med gravrätt ska ha någon eller några som är ansvarig för graven, en så kallad gravrättsinnehavare. Om gravrättsinnehavaren avlider ska dödsboet, inom sex månader från dödsfallet, anmäla till kyrkogårdsförvaltningen vem/vilka gravrätten ska överlåtas till. Det är mycket viktigt att vid dödsfall eller flytt meddela kyrkogårdsförvaltningen.

En gravrätt kan, om så önskas, återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen även om inte upplåtelsetiden har gått ut. Det gäller även om upplåtelsetiden har gått ut och gravrättsinnehavaren inte önskar förlänga gravrätten.

Gamla upplåtelseavtal (exempelvis formulerat ”all framtid”) gäller så länge det finns en aktuell gravrättsinnehavare. Det går inte att i förtid boka en grav åt sig eller anhörig.