Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Danderyds församling Besöksadress: Angantyrvägen 39, 18254 Djursholm Postadress: BOX 2021, 18202 DANDERYD Telefon: +46(8)56895700 E-post till Välkommen till Danderyds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrätt

När en person har avlidit upplåts kostnadsfritt en kistgrav eller urngrav med gravrätt i 25 år. Det ingår i begravningsavgiften som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige.

Om ny gravsättning sker i samma grav under denna tid förlängs gravrättstiden med 25 år, räknat från den senaste gravsättningen. Gravrätten kan förnyas efter 25 år men då tillkommer en viss kostnad.

Gravsättning i minneslunden är utan gravrätt genom att anhöriga inte vet var den dödes aska är nedgrävd.

Om gravrättsinnehavaren avlider ska dödsboet, inom sex månader från dödsfallet, anmäla till kyrkogårdsförvaltningen vem gravrätten ska överlåtas till. Det är mycket viktigt att vid dödsfall eller flytt meddela kyrkogårdsförvaltningen.

En gravrätt kan, om så önskas, återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen även om inte upplåtelsetiden har gått ut. Det gäller även om upplåtelsetiden har gått ut och gravrättsinnehavaren inte önskar förlänga gravrätten.

Gamla upplåtelseavtal (exempelvis formulerat ”all framtid”) gäller så länge det finns en aktuell innehavare. Det går inte att i förtid boka en grav åt sig eller anhörig.