Foto: Shutterstock

Grabbkören - för män mellan målbrottet och pension

Är du trött på att sjunga ensam i bilen? Vill du höra maffiga basar och skarpa tenorer runtomkring dig? Grabbkören är en manskör för män mellan målbrottet och pension som inte riktigt har tid med kör varje vecka utan hellre sjunger i projektform.

Höstens projekt är gudstjänsten i Danderyds kyrka på Första Advent, söndag 28 nov kl 11 med rep kl 09.00
Då sjunger vi de mest älskade adventssångerna tillsammans med Gosskören.
Rep söndag 14 nov kl 14-16 i Petruskyrkan, Stocksund
Kören leds av Kerstin Alling
Anmäl till kerstin.alling@svenskakyrkan.se  senast 7 nov.
Ange vilken stämma du sjunger.