Foto: okänd

Ge ditt stöd till Moshi

I norra Tanzania driver Danderyds församling en rad gemensamma projekt tillsammans med vänförsamlingar kring staden Moshi. Läs mer här om vilka projekt som är aktuella och vilka vi har kunnat genomföra under 2021 tack vare generösa bidrag från Danderydsbor.

Om nu vill stödja våra projekt i Moshi får du gärna köpa vykort som finns i Danderyds kyrka och Församlingens hus och kostar 25 kr styck. Det går också bra att beställa korten via epost: information.danderyd@svenskakyrkan.se så skickar vi så många du vill ha hem till dig tillsammans med information om hur du betalar. Pengarna går oavkortat till våra utvecklingsprojekt i vänförsamlingarna runt Moshi.

Allt detta har ni bidragit med under 2021!
Corona har gjort livet tuffare i området runt Moshi i Tanzania, inte främst för att folk har blivit sjuka utanför att ekonomin har gått in i en svacka. Vårt arbete för att hjälpa våra bröder och systrar i Tanzania har varit intensivt och tack vare generösa donationer har vi kunnat göra följande:

Avlönad projektledare
Danderyds församling hjälper också till att avlöna en projektledare på plats i Chekereni stift som tillsammans med kyrkoherden i Chekereni är ansvarig för samarbetet med Danderyds församling och alla projekt för att stödja främst, barn, unga och kvinnor i området.

Stöd till föräldralösa barn
Varje år betalar Danderyds församling ut ekonomiskt stöd till ett femtiotal barn runt byn Chekereni som är föräldrarlösa eller har föräldrar med mycket knaper ekonomi. Under 2022 forsätter vi att stödja 50 barn som lever under mycket knappa förhållanden.

Mjölk till skolor
Genom vårt stöd kan mejeriet i Fukeni distribuera mjölk till förskolebarn och skolbarn två gånger i veckan i byarna runt Moshi. Detta betyder väldigt mycket för barnens näringsintag och deras fysiska och intellektuella utveckling. Under 2022 kommer vi att öka vårt bidrag till mjölk och majsmjöl på grund av större barnkullar.

Vill du skänka pengar?
Danderyds kyrkokassa Pg 7 29 12-9. Märk inbetalningen med Moshi. 
Swish: 1233 112 653 (skriv Moshi i meddelandet). Pengarna går till projekt där de just nu gör störst nytta om du inte skrivit att du vill stötta ett speciellt område, som till exempel förskolemjölk eller skogsplantering.

Vill du engagera dig?
Om du praktiskt vill vara med och arbeta med Moshi är du välkommen att kontakta Jenny Sigeman, samordnare för Moshi-samarbetet i Danderyds församling. Församlingen har en Moshigrupp som ses ca 6 gånger per år och planerar och följer upp projekt. Regelbundet genomförs också resor till Tanzania.

  

Bygge av stängsel runt förskolan i den lilla byn Rau River i december 2020 Foto: Elizabeth Daniel
Installation av grind vid förskolan i Newland, oktober 2020 Foto: Elizabeth Daniel
Bygge av stängsel vi förskolan i Newland. Oktober 2020 Foto: Elizabeth Daniel
Förskola Moshi Foto: Okänd