Ett femtontal förskolebarn sitter på mattor på ett betonggolv i en husruin.
Foto: Jenny Sigeman

Ge ditt stöd till Moshi

I norra Tanzania driver Danderyds församling en rad gemensamma projekt tillsammans med vänförsamlingar kring staden Moshi. Läs mer här om vilka projekt som är aktuella och vilka vi har kunnat genomföra under 2020 tack vare generösa bidrag från Danderydsbor.

Allt detta har ni bidragit med under 2020!
Corona har gjort livet tuffare i området runt Moshi i Tanzania, inte främst för att folk har blivit sjuka utanför att ekonomin har gått in i en svacka. Vårt arbete för att hjälpa våra bröder och systrar i Tanzania har varit intensivt och tack vare generösa donationer har vi kunnat göra följande under 2020:

Staket runt förskolor
Förskolorna i byarna New Land och Rau River har fått murar runt sig. Skolorna ligger vid trafikerade vägar och fram tills nu inte hart några inhängnader för barnen. Men äntligen kan de leka tryggt ute på sina förskolegårdar.

Avlönad projektledare
Danderyds församling hjälper också till att avlöna en projektledare på plats i Chekereni stift som tillsammans med kyrkoherden i Chekereni är ansvarig för samarbetet med Danderyds församling och alla projekt för att stödja främst, barn, unga och kvinnor i området.

Stöd till föräldralösa barn
Varje år betalar Danderyds församling ut ekonomiskt stöd till ett femtiotal barn runt byn Chekereni som är föräldrarlösa eller har föräldrar med mycket knaper ekonomi.

Mjölk till skolor
Genom vårt stöd kan mejeriet i Fukeni distribuera mjölk till förskolebarn och skolbarn två gånger i veckan i byarna runt Moshi. Detta betyder väldigt mycket för barnens näringsintag och deras fysiska och intellektuella utveckling. Under 2020 har vi ökat vårt bidrag till mjölk och majsmjöl på grund av större barnkullar och ökat pris på framförallt majs i Tanzania.

Madrasser till förskolebarn
Barnen på förskolan i Chekereni fick vila på trasiga skumgummibitar efter lunchen. I början av året finansierade Danderyds församling nya madrasser som syddes upp av en syateljé som råkar ligga vägg i vägg med förskolan. För ynka 3000 kr fick barnen nya, tjocka och sköna madrasser att sova på.

Utbildning och kylskåp
Tillsammans med Österåker pastorat och Partnershi in learning har Danderyds försmling också finansierat utbildningsseminarier i hälsa, ekonomi och företagande för kvinnor i Chekereni, samt ett antal mjölkkylar till olika förskolor i området.

Vill du skänka pengar?
Danderyds kyrkokassa Pg 7 29 12-9. Märk inbetalningen med Moshi. 
Swish: 1233 112 653 (skriv Moshi i meddelandet). Pengarna går till projekt där de just nu gör störst nytta om du inte skrivit att du vill stötta ett speciellt område, som till exempel förskolemjölk eller skogsplantering.

Vill du engagera dig?
Om du praktiskt vill vara med och arbeta med Moshi är du välkommen att kontakta Jenny Sigeman, samordnare för Moshi-samarbetet i Danderyds församling. Församlingen har en Moshigrupp som ses ca 6 gånger per år och planerar och följer upp projekt. Regelbundet genomförs också resor till Tanzania.

  

Bygge av stängsel runt förskolan i den lilla byn Rau River i december 2020 Foto: Elizabeth Daniel
Installation av grind vid förskolan i Newland, oktober 2020 Foto: Elizabeth Daniel
Bygge av stängsel vi förskolan i Newland. Oktober 2020 Foto: Elizabeth Daniel
Förskola Moshi Foto: Okänd