GDPR

Så här behandlar vi dina personuppgifter

En ny dataskyddslag (GDPR – General Data Protection Regulation) började gälla den 25 maj 2018. Det är en lag för hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Svenska kyrkan och Danderyds församling har hand om en stor mängd personuppgifter och det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dem. Den nya lagen innebär bland annat att du som medlem har rätt att få ett utdrag på de personuppgifter som finns om dig. Om du vill ha ett utdrag måste du dock kunna legitimera dig. 

Genom att vi använder Svenska kyrkans gemensamma it-system känner vi oss trygga med att endast de uppgifter som är viktiga för medlemskapet i Svenska kyrkan sparas. Ibland behöver vi hantera personuppgifter på annat sätt, t.ex. genom en utskrift av en kontaktlista till anhöriga när vi är på läger. Självklart behåller vi inte dessa uppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Du kan också läsa mer om hur Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter som medlem, du som inte är medlem och givare till den internationella verksamheten.

Läs mer här: 

Integritetspolicy för Danderyds församling

Välkommen att höra av dig till information.danderyd@svenskakyrkan.se om du har frågor.