Frågor och svar om dopet

Undrar du något om dopet? Läs mer här.

Varför döper man? 
Dopet är grunden för tillhörigheten i den kristna gemenskapen. Det är dessutom ett av kyrkans två sakrament, en helig handling, där nattvarden är den andra.

Vad betyder dopet? 
Dopet är ett löfte från Gud  att Gud älskar människan. Dopet är medlemsgrundande och den som döps blir medlem i Svenska kyrkan. 

Vad händer om man inte är döpt?
Ingenting. Gud älskar inte de döpta mer än de icke-döpta. 

Kan man döpas som vuxen? 
Ja, förutsatt att man inte redan är döpt som barn. Man kan bara döpas en gång i livet och dopet kan aldrig tas ifrån en.

Måste man vara troende som förälder för att få döpa sitt barn? 
– Nej, men båda föräldrarna måste vara överens om att barnet ska döpas. 

Vad är ett dopsamtal? 
Föräldrarna får möta prästen och prata om dopet och om hur dopgudstjänsten går till. Man går igenom bibeltexter och böner. Dopet handlar också om glädjen och tacksamheten över att ett barn har kommit till världen. 

Varför döps man i vatten? 
Vattnet är en symbol för livet och rening.

Måste man döpas i en kyrka? 
Man kan döpas var som helst. Inne, ute, hemma eller i en annan lokal. Man kan också döpas i havet, en sjö eller å.

Varför är dopklänningen så lång? 
Det symboliserar att barnet ska växa i sin tro. Men det går utmärkt att döpas i helt vanliga kläder.

Varför har man faddrar? 
En fadder ska vara ett stöd och en vuxen förebild. Den som är fadder måste själv vara döpt och ska stå för barnets kristna fostran. Det betyder inte att man behöver  vara expert på kristen tro eller ens säker på att man  själv tror. Det viktiga är att visa kärlek och omtanke till den man är fadder för

Varför får barnet ett dopljus? 
Jesus sa: ”Jag är världens ljus” och ljuset övervinner världens mörker. Det är meningen att man ska använda dopljuset och när det är slut kan man hämta ett nytt i kyrkan.

Hur barnvänligt är ett dop?
Man kan varva prat med sång och man kan göra barnen delaktiga i dopet. De kan  hjälpa till med att hälla upp vattnet och torka barnets huvud. Barnen har en särställning i kyrkan och deltar på sina villkor. Jesus sa: ”Låt barnen komma till mig”.