Förbered ert bröllop

Ett bröllop kan vara stort eller litet, ha många gäster eller kanske endast brudparet själva med vittnen.

Kyrkan skapar stämning
Våra kyrkor är byggda under olika tidsperioder vilket skapar olika stämning. Till Sätraängskyrkan kan brudparet komma med båt på Edsviken till kyrkans egen brygga! I flera av våra kyrkor och församlingsgårdar finns det andaktsrum för vigslar med få eller inga gäster. Blommor finns på altaret i våra kyrkor. Om man vill ha blommor i kyrkbänkarna är det vigselparets ansvar att ordna detta.

Era önskemål i centrum
Vi erbjuder vigsel i församlingens alla kyrkor framförallt på lördagar. Om ni har särskilda önskemål, till exempel att bröllop ska ske på något annat ställe än i någon av kyrkorna eller någon annan dag än lördag, försöker vi göra vad vi kan för att ordna det.

Förberedande samtal
En i vigselparet behöver vara medlem i Svenska kyrkan.Prästen hör av sig några veckor innan vigseln för att boka in ett samtal.Då går ni igenom vigselritualen och det finns tillfälle att ställa eventuella frågor. För att bröllopet ska bli personligt vill vi uppmuntra er att fundera på vilka psalmer, texter och eventuell övrig musik ni vill ha innan mötet med prästen. I kyrkoavgiften ingår präst och organist medan eventuell solist bekostas av er själva. Om ni vill - förmedlas även kontakt med församlingens musiker som i sin tur kan ge tips på solister.

Fotografering i kyrkan – eller inte?
Fundera på hur ni vill ha det med fotografering i kyrkan. Ska alla ha möjlighet att fota hela tiden eller har ni en egen fotograf under vigseln? Skriv i vigselprogrammet eller be att prästen meddelar gästerna innan vigselns början.

Brudkrona
I församlingen finns det tre brudkronor för utlåning. Två tillhör Danderyds församling och den tredje tillhör Djursholms kapell.

Vem sitter var?
Brudens släkt sitter till vänster i kyrkan och brudgummens till höger. Den närmsta familjen sitter längst fram. När brudparet tågar ut följer närmast anhöriga ut först för att ge sina lyckönskningar. Därefter kommer övrig släkt och vänner.

På bröllopsdagen
Blommor finns på altaret i våra kyrkor. Om man vill ha blommor i kyrkbänkarna är det vigselparets ansvar att ordna detta.