Ideell i Danderyds församling

Vill du engagera dig i något som känns meningsfullt, få nya erfarenheter, göra skillnad tillsammans med andra? Söndag 22 september 2024 är det informations- och uppstartsträff för ideella medarbetare.

Välkommen du som är nyfiken på att bli ideell medarbetare i Danderyds församling. Vi inleder med högmässa i Danderyds kyrka kl 11.00 och därefter fortsätter vi med kyrkkaffe i Församlingens Hus. Ca 13.00 samlas alla som vill vara med. Ett bra tillfälle att lära känna varandra.

Tid: Söndag 22 september 11.00
Plats: Danderyds kyrka 

Stort eller litet uppdrag, oftare eller mer sällan spelar ingen roll

Församlingen har många verksamheter och ett gäng ideella medarbetare är involverade på olika sätt. Vill du också vara delaktig? Att arbeta tillsammans är roligt, och uppgifterna är många. Vad vill och kan du bidra med?

Vad innebär det att vara ideell?
Att vara ideell kan handla om allt från att ordna med fika i olika sammanhang till att vara ledare och medhjälpare i grupper för barn och ungdomar. Ideella insatser ersätter inte anställd personal, utan är ett komplement som vidgar möjligheterna att vara en levande kyrka och församling.

Ideellt arbete bygger på frivillighet och görs utan ekonomisk ersättning. Som ideell bidrar man till att nätverket växer både för egen del för sina medmänniskor. Insatserna utformas efter behov och förutsättningar. Tanken är att våra kompetenser och intressen tas i anspråk.

Hur kan en ideell insats se ut?
En ideell insats kan vara en punktinsats någon enstaka gång eller en längre period till exempel under en termin. Ofta behövs det t ex extra mycket hjälp under jul, påsk, allhelgona etc. Eller i Sommarkyrkan i Sätraäng och mycket annat.

Kontakta någon av diakonerna:

elin.smeds@svenskakyrkan.se
maria.watolla@svenskayrkan.se

Internationellt arbete:
I Danderyds församling finns ett omfattande internationellt samarbete som drivs av Internationella gruppen, vilken på uppdrag från Kyrkorådet samordnar allt internationellt arbete. Hit hör förutom Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) och våra vänförsamlingar i Vestiena, Lettland och i Moshi, Tanzania.  Vi är många aktiva men vill gärna bli fler.
Kontakta Maria Gibbs Persson som är Internationell samordnare: maria.gibbs.persson@svenskakyrkan.se

 

Exempel på uppdrag

  • Baka till kyrkfika och andra verksamheter
  • Fixa fika eller annan servering på events och i olika sammanhang 
  • Medverka i skolkyrkovandringar
  • Uppgifter i samband med gudstjänst
  • Vara med och anordna pilgrimsvandringar
  • Följa med och besöka äldreboenden
  • Bilder/filmer, dokumentation
  • ACT insamlingar
  •  Egna idéer och förslag…